NIEUWE EUROPESE PRIVACYREGELS: WAT TE DOEN?

   

Per 25 mei 2018 is de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe regels zijn ook van toepassing op sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties. Het is een complex vraagstuk voor een vrijwilligersorganisatie. Toch is het van groot belang dat ook zij op de hoogte van de privacyregels zijn en daar naar handelen.

Korte inhoud bijeenkomst 
Tijdens de avond wordt door een AVG expert van Stichting Vereniging en Recht een beproefd actieplan behandeld volgens een eenvoudige systematiek waarmee je in korte tijd de belangrijkste eisen uit de AVG op orde kunt brengen. Gedurende de avond is er volop ruimte om vragen te stellen.

Deelnemers 
De bijeenkomst ‘Nieuwe Europese privacyregels: wat te doen?’ is bedoeld voor bestuursleden of vrijwilligers van Zwolse maatschappelijke organisaties die zich bezig houden/gaan houden met het AVG beleid van de vereniging.

Datum, tijd en locatie 
De bijeenkomst ‘Nieuwe Europese privacyregels: wat te doen!’ vindt plaats op maandag 4 juni 2018. De inloop van de bijeenkomst is vanaf 19.15 uur, waarna de bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt tot +/- 21.30 uur. De locatie wordt uiterlijk twee weken voor aanvang van de bijeenkomst bekend gemaakt.

Kosten 
Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van deze bijeenkomst. Wel brengt de organisatie 25 euro wanneer er niet wordt voldaan aan de algemene voorwaarden.

Vragen 
Heb je nog vragen over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Sanne Winkler via: s.winkler@sportservicezwolle.nl of 038 - 423 66 86.

20 bezet
0 vrij

Informatie

Datum 04-06-2018
Toegangsprijs   € 0,00
Doelgroep Verenigingen
Telefoon 038 - 423 66 86
E-mail
SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.