Accommodatie

Een goede sportaccommodatie vormt een belangrijke randvoorwaarde voor een kwalitatief goed sportaanbod, het sportplezier en de veiligheid van de sporters en bezoekers. Steeds vaker is de vereniging zelf eigenaar van de accommodatie. Accommodatiebeleid is dan ook een onderwerp dat structurele aandacht vraagt van het verenigingsbestuur.

Via onderstaande deelthema's krijgt u toegang tot informatie die betrekking heeft op het thema accommodatie.

Items in Accommodatie

SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.