Accommodatiebeleid

Binnen het accommodatiebeleid heeft een sportvereniging aandacht voor zaken als sporttechnische eisen, veiligheidseisen, beheer en onderhoud. Een belangrijke vraag die daarbij is: Voldoet de vereniging aan de geldende wet- en regelgeving? Een hot item op dit moment is de aandacht voor duurzaam ondernemen. Hierbij besteedt een vereniging aandacht aan het beperken van milieuschade door het terugdringen van afvalstromen, licht- en geluidsoverlast en energiebesparing.

Wilt uw vereniging ook invulling geven aan het accommodatiebeleid of het bestaande accommodatiebeleid toetsen aan de huidige eisen? Raadpleeg dan onderstaande documenten.

Kennisdocumenten & -producten

Handreiking onderhoudsplanning

Document 'Na bouwen komt onderhouden', handreiking om te komen tot een onderhoudsplanning voor kleed- en clubgebouwen (bron: KNVB)

Voorbeeld ontruimingsplan (voetbalvereniging)

Voorbeeld van een ontruimingsplan van een voetbalvereniging (bron: KNVB)

Belangrijke verhuurinformatie gemeente Zwolle

Informatie die betrekking heeft op de verhuur van de gemeentelijke sportaccommodaties (bron: Sportservicezwolle.nl)

Kunstgras in de winter

Informatie over het gebruik van kunstgras in de winter (bron: KNVB)

Overzicht sportaccommodaties gemeente Zwolle

Een overzicht van de gemeentelijke sportvelden en gymzalen die door SportService Zwolle verhuurd worden en de mogelijkheid deze te reserveren (bron: Sportservicezwolle.nl)

SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.