Exploitatie

Een sportvereniging exploiteerd vaak de kantine. De kantineopbrengsten vormen een belangrijke bron van inkomsten. De exploitatie van een kantine brengt veel werk en verplichtingen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het inroosteren van de vrijwilligers voor het vervullen van bardiensten en de eisen die door wet- en regelgeving aan het beheer en gebruik van de kantine worden gesteld. Ook maatschappelijke thema's zoals alcoholgebruik onder jongeren binnen de vereniging vragen aandacht.

Exploiteert uw vereniging een kantine? Raadpleeg dan onderstaande documenten.

Kennisdocumenten & -producten

Tips goed kantinebeheer

Acht tips waarmee de vereniging goed kantinebeheer kan verwezenlijken

Allergenen wetgeving voor sportkantines

Informatie over de Allgergene wetgeving en de stappen om deze na te leven.

SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.