Nieuwbouw en verbouw

Nieuwbouw en verbouw van een sportaccommodatie is een complex en langdurig proces waarbij veel de revue moet passeren. Het opstellen van een plan van aanpak dat als richtlijn dient voor het (ver)bouwen van de accommodatie is een voorwaarde voor het welslagen van een dergelijk project. Een belangrijk onderdeel van het plan vormt het programma van eisen waarin alle sporttechnische en bouwkundige eisen zijn opgenomen. Ook is het raadzaam bij nieuwbouw- en verbouwplannen multifunctioneel gebruik mee te nemen. Daarnaast vormen de wet- en regelgeving waaraan moet worden voldaan een belangrijk aspect. Het spreekt voor zich dat uitgebreid stil wordt gestaan bij de financiering.

Speelt uw vereniging met het idee een nieuwe accommodatie te bouwen of de huidige accommodatie te verbouwen? Raadpleeg dan onderstaande informatie.

Kennisdocumenten & -producten

Informatie Stichting Waarborgfonds Sport

Informatie over het waarborgfonds dat als doel heeft het bevorderen van het bezit van accommodaties door sportorganisaties, door borgstellingen af te geven. (bron: sws.nl)

BTW Regelingen voor nieuw- en verbouw

Wat zijn de BTW- regelingen die van toepassing zijn bij nieuwbouw en verbouw bij sportverenigingen? (Bron: jongbloed-fiscaaljuristen.nl)

SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.