(Aanvullende) inkomstenbronnen

Voor veel sportverenigingen zijn naast contributie en kantine inkomsten aanvullende inkomstenbronnen onmisbaar. Denk bijvoorbeeld uit inkomsten uit sponsoring. Tegenwoordig gaat de samenwerking met het bedrijfsleven veelal verder dan sponsoring alleen in financiële zin. Verenigingen en bedrijfsleven gaan steeds vaker een samenwerkingsrelatie aan in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen. Ook ontvangen veel verenigingen (in)direct subsidie van de gemeente.

Naast inkomstenbronnen als sponsoring en subsidies kennen bijna alle verenigingen vormen van zelffinanciering. Bij zelffinanciering worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd: verkoopacties, sponsorlopen en rommelmarkten. Leveren deze inspanningen nog wel voldoende rendement op? En sluiten deze activiteiten nog aan bij de ontwikkelingen in de vereniging en samenleving?

Een financieringsbron die nog nauwelijks wordt aangeboord is een vermogensfonds. Een vermogensfonds is een instelling die de opdracht heeft een vermogen te beheren en uit de opbrengsten (goede) doelen en projecten te steunen met een financiële bijdrage. Wilt uw vereniging ook meer inkomen genereren uit aanvullende inkomstenbronnen? Raadpleeg dan onderstaande informatie.

Kennisdocumenten & -producten

Sponsorbeleid: anders denken

Handleiding om vanuit verschillende invalshoeken een succesvol sponsorbeleid in te richten(Bron: sponsorplan.nl)

Verenigingssponsorstappenplan

Stappenplan om te komen tot een sponsorplan (bron: Gemeente Amsterdam)

Fondsenmatrix

Hulpmiddel om snel inzicht te krijgen in welke financieringsbronnen er zijn en waar de vereniging zich het beste op kan richten (bron: Movisie)

Bespreekbaar maken fondsenwervingsstrategie

Instrument waarmee aan de hand van zes vragen de strategie voor fondsenwerving in de organisatie bespreekbaar kan worden gemaakt (bron: Movisie)

Subsidieloket gemeente Zwolle

Informatie over de subsidies die de gemeente Zwolle verstrekt (bron: Gemeente Zwolle)

Subsidies provincie Overijssel

Informatie over de subsidies die de Provincie Overijssel verstrekt
(bron: Provincie Overijssel)

Handboek sponsorwerving

Succesvol sponsors werven in 9 stappen (bron: Rotterdamsportsupport.nl)

De Grote Clubactie
Fonds: Stichting De Gasthuizen
Geef Samen
Fonds: Stichting Hervormd Weeshuis
Het Sponsor Kantoor
Fonds: Oranje Fonds
Subsidieregeling: Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties
SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.