Leden

Sportbeoefening moet steeds meer concurreren met andere vormen van vrijetijdsbesteding. Daarnaast moet de sportvereniging concurreren met commerciële sportaanbieders. Sporters zijn kritische consumenten geworden die waar willen voor hun geld. Aan de vereniging de grote uitdaging bestaande leden te behouden en nieuwe leden te werven. De vereniging kan dit onder andere bewerkstelligen door gerichte wervingsacties en een kwalitatief goed en gevarieerd sportaanbod. Verenigingen moeten hun aanbod tegenwoordig meer en meer vermarkten en dienen in te spelen op de veranderende wensen en behoeften van haar leden en de maatschappelijke omgeving.

Onderstaande deelthema's bieden u toegang tot informatie die betrekking heeft op het thema leden.

Items in Leden

SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.