Doelgroepenbeleid

Leden van een sportvereniging zijn onder te verdelen in verschillende doelgroepen: jeugd, senioren, mannen, vrouwen, allochtonen, gehandicapte sporters en studenten. Veel verenigingen staan onvoldoende stil bij de verdeling en het verloop binnen deze doelgroepen en hebben zich nauwelijks een beeld gevormd van de gewenste verdeling. Inzicht in hoe de doelgroepen zich tot elkaar verhouden, hoe het verloop is en dit vervolgens vergelijken met de gewenste situatie levert waardevolle informatie op. Op basis hiervan kan de vereniging haar ledenwerving en/of behoud specifiek richten op bepaalde doelgroepen. Hiermee kan de continuïteit van het ledenbestand ook voor de toekomst worden gewaarborgd.

Wilt uw vereniging inzicht krijgen in de verschillende doelgroepen? Raadpleeg dan onderstaande informatie.

Kennisdocumenten & -producten

Praktijkvoorbeelden meedoen alle jeugd door sport

In opdracht van het ministerie van VWS is een aantal succesvolle praktijkvoorbeelden om jeugd uit achterstandswijken aan het sporten te krijgen en te houden, gebundeld in de publicatie ‘Meedoen met Meedoen’. (bron: NOC*NSF)

Doelgroepenanalyse

Stappenplan voor het analyseren van doelgroepen binnen de vereniging (bron: Gemeente Amsterdam)

Handboek bedrijfssport

Een handboek voor sportverenigingen om te starten met bedrijfssport (bron: NOC*NSF)

Tips om jeugdleden te behouden

Tien tips gebaseerd op de conclusies uit het onderzoek naar redenen waarom jongeren stoppen met voetballen (bron: SportService Zwolle)

De vereniging niet alleen voor maar ook van de jeugd

Een hand-out met mogelijkheden en tips om de jeugd actiever bij de sportvereniging te betrekken(bron: SportService Zwolle)

Gehandicaptensport Nederland
WijZ
Zwolle sport onbeperkt
SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.