Ledenwerving en -behoud

Veel sportverenigingen voeren een continue strijd met het op peil houden van het ledenaantal. Voor gerichte ledenwerving is een analyse van het huidige ledenbestand en inzicht in de wensen en behoeften van voor de vereniging interessante doelgroepen noodzakelijk. Ook dient veel aandacht te zijn voor het behoud van leden.

Wilt uw vereniging ook meer aandacht besteden aan het werven en behouden van leden? Raadpleeg dan onderstaande informatie.

Kennisdocumenten & -producten

Stappenplan ledenwerving

Stappenplan om te komen tot een werkplan voor ledenwerving

Exitvragenlijst jeugdleden

Vragenlijst om de redenen van vertrek van jeugdleden te achterhalen

Exitvragenlijst seniorenleden

Vragenlijst om de redenen van vertrek van seniorenleden te achterhalen

Batchgeo

Een gratis tool om een spreadsheet met locaties zoals adressen, postcodes en plaatsnamen op een kaart weer te geven. (bron: batchgeo)

Tips werven en behouden van leden

10 tips om nieuwe leden te werven en de huidige leden te behouden (Bron: Gemeente Amsterdam)

Handboek Ledenwerving

Handboek om in acht stappen te komen tot ledenwerving (bron: Rotterdamsportsupport.nl)

SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.