Maatschappelijk

Van de sportvereniging wordt verwacht een veilige plek te zijn voor haar (jeugd)leden. Dit betreft niet alleen de fysieke omgeving, maar ook de sociale. Door de veranderende samenleving zijn verenigingen genoodzaakt activiteiten te ontplooien om deze veilige omgeving te behouden of te creëren. Onderwerpen die hierop betrekking hebben zijn alcoholgebruik; discriminatie & intimidatie; sport & gezondheid en sportiviteit & respect. Met aandacht voor deze onderwerpen toont de vereniging haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Naast de verantwoordelijkheid voor het welzijn van haar leden wordt in toenemende mate een verdergaande maatschappelijke rol aan de sportvereniging toegeschreven. Denk hierbij aan de opvoedende rol van de jeugd; de beperking van milieuschade en de wijkfunctie. De activiteiten in het kader van deze maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid met de samenleving reiken verder dan de eigenlijke doelstellingen van de sportvereniging. De aandacht voor het versterken van de maatschappelijk rol biedt de vereniging kansen. Denk hierbij aan de naamsbekendheid en het positieve imago. Een vereniging die zich op het maatschappelijke vlak weet te onderscheiden, maakt meer kans op ledenaanwas, subsidies en sponsoring.

Via onderstaande deelthema's krijgt u toegang tot informatie die betrekking heeft op het thema maatschappelijk.

Items in Maatschappelijk

SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.