Aangepast sporten

Sport heeft een belangrijke meerwaarde voor mensen met een beperking. Naast de conditionele meerwaarde, geeft het zelfvertrouwen en voldoening, kunnen ze zichzelf ontplooien en hun sociale netwerk wordt verder uitgebreid. Onder de doelgroep van aangepast sporten vallen mensen met een verstandelijke-, lichamelijke-, visuele- , auditieve beperking, chronische aandoening, stoornis in het autistisch spectrum en ADHD.

Integratie en maatschappelijke participatie van mensen met een beperking in de sport wordt steeds verder bevorderd. Sportverenigingen en sportbonden staan veel meer open voor sporters met een beperking, waardoor ze meer keuzemogelijkheden hebben. Ze kunnen sporten bij een specifieke sportvereniging voor mensen met een beperking of bij een reguliere sportvereniging.

Kennisdocumenten & -producten

Sporten met een beperking

Overzicht van diverse beperkingen en de sportmogelijkheden (bron: Sportservice Noord-Holland)

Opleidingen aangepast sporten

Overzicht van sportopleidingen aangepast sporten (bron: Gehandicaptensport Nederland)

Classificatie aangepast sporten

Classificatiereglement aangepast sporten (bron: Gehandicaptensport Nederland)

Intakeformulier nieuwe leden aangepast sporten

Intakeformulier voor sportverenigingen ten aanzien van nieuwe leden aangepast sporten

Downloads sport specifiek

Diverse downloads van sportbonden, flyers, subsidiemogelijkheden, opleiding, etc.

Stappenplan naar een autismevriendelijke vereniging

In vier stappen naar een autismevriendelijke sportvereniging (bron: NOC*NSF)

Begeleiden van kinderen met autisme

Handige tips over het begeleiden van kinderen met autisme (bron:sportservicedesk.nl)

Autisme in de sport

Website met tips en tools om te komen tot een autismevriendelijke sportvereniging. Een samenwerking tussen de sportbonden, de Academie voor Sportkader van NOC*NSF en REC Oost-Nederland.

Zwolle sport onbeperkt
SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.