Discriminatie & intimidatie

De sportparticipatie binnen verschillende doelgroepen blijkt nogal te verschillen. In hoeverre niet doelmatige uitsluiting hierbij een rol speelt, is niet bekend. Wel is duidelijk dat discriminatie van bepaalde groepen voorkomt in de sport. Zo blijkt uit onderzoek dat de helft van de homoseksuele en lesbische sporters zijn of haar geaardheid verborgen houdt voor medesporters. Naast discriminatie en intimidatie vindt ook in de sportwereld seksuele intimidatie plaats, variërend van seksueel getinte opmerkingen tot aanranding en verkrachting. De machtsverhoudingen tussen mensen spelen hierin een belangrijke rol. Met name jonge kinderen en mensen met een beperking vormen hierbij belangrijke aandachtsgroepen.

Wat kan uw vereniging doen om discriminatie en intimidatie binnen uw vereniging tegen te gaan? Raadpleeg onderstaande informatie.

Kennisdocumenten & -producten

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Vraag en antwoord over de Verklaring Omtrent het Gedrag (bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie)

Verklaring omtrent gedrag gratis

De VOG van een beperkt aantal vrijwilligers van de bij NOC*NSF aangesloten verenigingen krijgen de mogelijkheid om in 2012 vergoed te worden (bron: NOC*NSF)

Seksuele intimidatie binnen sportverenigingen

Informatie over seksuele intimidatie en de preventie van seksuele intimidatie
(bron: NOC*NSF)

Toolkit preventie seksueel misbruik

Toolkit 'In veilige handen; Hoe maak ik mijn organisatie veilig?' Over preventie van
seksueel misbruik van minderjarigen in het vrijwilligerswerk. (bron: Vereniging NOV)

Functieprofiel vertrouwenscontactpersoon

Een functieprofiel voor een vertrouwenscontactpersoon bij een sportvereniging (bron: NOC*NSF)

Handreiking over homoseksualiteit in de sport

Een handreiking over homoseksualiteit in de sport (bron: Movisie)

Stappenplan regeling gratis VOG

Stappenplan om een beroep te kunnen doen op de regeling gratis VOG (bron: SportService Zwolle)

Alliantie Gelijk Spelen
COC Nederland
In veilige handen
SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.