Duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de sport staat voor het ontplooien van activiteiten waarbij rekening wordt gehouden met de balans tussen People (mens), Planet (milieu) en Profit (markt). MVO gaat niet alleen over het toepassen van duurzaam bouwen, maar ook over sport als middel voor integratie en participatie van bepaalde doelgroepen, zoals allochtonen of gehandicapten. Ook heeft het betrekking op activiteiten ten behoeve van de leefbaarheid in de wijk, zoals het ophalen van oud papier, het verkopen van eerlijke voeding in de sportkantine en milieuvriendelijk geproduceerde sportkleding waarbij geen kinderarbeid aan te pas is gekomen. Steeds meer sportverenigingen denken na over hun bijdrage aan de maatschappij.

Wilt uw vereniging ook activiteiten ontplooien om zich maatschappelijke verantwoordelijk te gedragen? Raadpleeg dan onderstaande informatie.

Kennisdocumenten & -producten

Handreiking huisvesting BSO in (sport)accommodatie

Handreiking voor de huisvesting van een BSO in een (sport)accommodatie (bron: Netwerkbureau Kinderopvang)

Artikel over duurzaamheid en sportverenigingen

Artikel: 'Duurzaamheid, Cradle to Cradle en sportverenigingen' (bron: SportknowhowXL)

Menukaart Duurzaam Verenigen

Een menukaart met mogelijkheden en inspiratie voor het verduurzamen van de vereniging
(bron: duurzaamverenigingen.nl)

Voorbeeld project duurzame energiebesparing

Artikel: Stichting de Rohorst scoort met Groene Energie in Den Ham (Bron: Duurzaam Den Ham)

Checklist energiebesparing voor sportverenigingen

Checklist aan de hand waarvan de sportvereniging energie kan besparen
(bron: Sportservice Ede)

Beursvloer Zwolle
Duurzaam Verenigen
Duurzaam Zwolle
Groene Euro's Scoren
Maatschappelijk Verantwoord Verenigingen Nederland
SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.