Sportiviteit & respect

Sportiviteit en respect is essentieel voor een optimale sportbeleving. Een sportvereniging die zich consequent met sportiviteit en respect bezig houdt, creëert een positieve en veilige omgeving voor haar leden, Hierdoor zijn sporters (of ouders) ook sneller geneigd zijn zich aan te melden bij deze vereniging. Aandacht voor sportiviteit en respect beïnvloedt bovendien positief de bereidheid onder leden om het zo noodzakelijke vrijwilligerswerk in te vullen. Sportiviteit & respect draagt op een positieve manier bij aan het imago van de vereniging.

Wilt uw vereniging het thema sportiviteit en respect op de agenda zetten? Raadpleeg dan onderstaande informatie.

Kennisdocumenten & -producten

Fair Play bij SportService Zwolle

Informatie over hoe Fair Play is ingebed binnen de activiteiten van SportService Zwolle en
de rol die Zwolse sportverenigingen hierin kunnen vervullen (bron: SportService Zwolle)

Voorbeeld gedragscode regelement (voetbalvereniging)

Voorbeeld van een gedragscode reglement van een voetbalvereniging (Bron: vv VOP)

Verenigingsdraaiboek gedragsregels

Informatie over op welke manier een vereniging gedragsregels kan inbedden binnen de vereniging (Bron: NCSU)

Joep kleurplaat

Een Joep kleurplaat voor de jongste doelgroep. (bron: SportService Zwolle)

Scheidsrechterskaartjes

Een format aan de hand waarvan coach en scheidsrechter voorafgaand aan de wedstrijd afspraken kunnen maken (bron: SportService Zwolle)

Artikel 1 uit 'Ouders en sportieve opvoeding'

Atikel 'De invloed van ouders op het gedrag van kinderen' uit de reeks 'Ouders en sportieve opvoeding'.

Artikel 2 uit 'Ouders en sportieve opvoeding'

Artikel ' Voorwaarden scheppen voor de sportbeoefening & interesse tonen en stimuleren' uit de reeks 'Ouders en sportieve opvoeding'.

Artikel 3 uit 'Ouders en sportieve opvoeding'

Artikel 'Het stimuleren van individueel Fair Play-gedrag' uit de reeks 'Ouders en sportieve opvoeding'

Artikel 4 uit 'Ouders en sportieve opvoeding'

Artikel 'Kwaliteitscontrole en taakinvulling bij de sportvereniging' uit de reeks 'Ouders en sportieve opvoeding'.

Informatie voor de website en nieuwsbrief

Informatie over het thema 'Sportiviteit en respect' voor de website, nieuwsbrief of presentatiegids. Voor het Word document neem contact op via:verenigingssupport@sportservicezwolle.nl (bron: SportService Zwolle)

De vier hoofdafspraken

Een poster met de vier hoofdafspraken die zijn opgesteld vanuit het scholenproject Fair Play scoort! (bron: SportService Zwolle)

Teamafspraken

Verenigingsregels zijn vaak algemeen en breed geformuleerd. Aan de hand van dit format kunnen teamafspraken gemaakt worden (bron: SportService Zwolle)

Format handen schudden

Het ‘kennis maken’ voor de wedstrijd met de tegenstander, door middel van handen schudden. Voor het Word document neem contact op via: verenigingssupport@sportservicezwolle.nl(bron: SportService Zwolle)

DVD sportiviteit en respect

Met behulp van de DVD ‘Sportiviteit en Respect, wat doe jij om sport Sportief te houden’ kan de vereniging in gesprek met specifieke doelgroepen. Om de DVD te ontvangen neem contact op via:verenigingssupport@sportservicezwolle.nl

Fair Play Scoort
TV Sportplezier
SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.