Marketing en communicatie

Een gebrek aan of onjuist gerichte communicatie vormt een belangrijke oorzaak van irritaties, spanningen of problemen binnen de sportvereniging. Goede communicatie tussen bestuursleden, commissieleden, overige vrijwilligers en (ouders van) leden is cruciaal voor de sfeer en betrokkenheid binnen de vereniging. Naast de interne communicatie wordt ook de externe communicatie alsmaar belangrijker. De sportvereniging moet net als organisaties uit de profit sector meer marktgericht gaan opereren als gevolg van de toegenomen concurrentie en de verdergaande maatschappelijke rol van de vereniging. Naast het marktgerichter opereren is het belangrijk dat de sportvereniging zich bewust is van haar identiteit en imago.

Onderstaande deelthema's bieden u toegang tot informatie die betrekking heeft op het thema marketing en communicatie.

Items in Marketing en communicatie

SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.