Communicatie

Alle sportverenigingen houden zich bezig met communicatie. Denk aan het uitgeven van een clubblad, nieuwsbrief en persberichten, het opzetten van een ledenwervingsactie, het aankondigen van wedstrijden en het doorgeven van de wedstrijdverslagen aan de media. Nagenoeg alle verenigingen beschikken bovendien over een eigen website. Communicatie is onder te verdelen in interne en externe communicatie. Interne communicatie heeft betrekking op communicatie binnen de vereniging met bestuurders, commissies, leden envrijwilligers. Externe communicatie is de communicatie met de externe relaties van de vereniging zoals media, overheid, leveranciers en sponsoren. Zoals eerder aangegeven is een gebrek aan of onjuist gerichte communicatie een belangrijke oorzaak van het ontstaan van irritaties of problemen binnen de vereniging. Goede interne communicatie is daarom erg belangrijk. Maar wat is goede communicatie en hoe kunt u dit verankeren in uw vereniging? Een communicatieplan ondersteunt de vereniging hierbij. In het communicatieplan worden de doelstellingen verwoord, zowel de interne en externe communicatielijnen beschreven en de verschillende communicatiemiddelen aan de orde gesteld.

Wil uw vereniging de communicatiestromen in kaart te brengen en een communicatieplan op stellen? Raadpleeg dan onderstaande informatie.

Kennisdocumenten & -producten

Voorbeeld communicatieplan (voetbalvereniging)

Voorbeeld van een communicatieplan van een voetbalvereniging (Bron: Old Forward)

Checklist communicatie

Een checklist aan de hand waarvan de vereniging zelf een diepte analyse kan maken op de beleidsterreinen communicatiebeleid, interne communicatie en externe communicatie. (bron:KNGU)

CD rom interne en externe communicatie

Cd-rom met theoretische en praktische informatie over interne en externe communicatie en het opstellen van een communicatieplan (bron: KNGU)

Stappenplan communicatieplan aan de hand van een marketingplan

Het opstellen van een communicatieplan aan de hand van een marketingplan. Ook word de relatie algemeen beleidsplan, marketingplan en communicatieplan beschreven (bron: Communicatieplan.info)

Tips schrijven persbericht

Tien tips voor het schrijven van een persbericht (bron: Freepublicity.nu)

Filmpje sociale media

Filmpje over de impact van sociale media (bron: 4net interactive)

Artikel over sociale media en sportverenigingen

Atikel: 'De sociale sportvereniging op internet' (bron: Sport28.nl)

Artikel met tips voor een goede omgang met journalisten

Artikel: 'In contact met de pers' (bron: Bestuur rendement)

Tips om je website te verbeteren

60 manieren om de verenigingswebsite te verbeteren (bron: siggyvolgt.nl)

Sportvereniging en social media

Aandachtspunten voor het gebruik van social media (bron: Vereniging sport Utrecht)

Sportverenigingen en Facebook

De 10 meest gemaakte missers met Facebook door sportverenigingen (bron: Sportnext.nl)

Toolkit 'Sportief met Sociale Media’

Een campagne en toolkit om misbruik van sociale media bij sportverenigingen aan te pakken(mijnkindonline.nl)

Digitaal Clubblad
Editoo

Online programma waarmee iedereen binnen korte tijd en tegen lage kosten een professioneel ogend magazine kan maken.

SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.