Identiteit, imago en PR

Veel verenigingen zijn nauwelijks bezig met de vraag wat voor vereniging ze willen zijn en wat ze als vereniging wil uitstralen. Toch is het belangrijk om hier expliciet aandacht aan te besteden, want een slecht imago kan het voortbestaan van de vereniging in gevaar brengen. Daarentegen biedt een goed imago de vereniging de mogelijkheid zich te onderscheiden van andere sportaanbieders. De identiteit van een vereniging geeft aan waar de vereniging daadwerkelijk voor staat en wat de vereniging wil uitstralen. Het imago wordt bepaald door de manier waarop de omgeving (potentiële leden, omwonenden en potentiële sponsoren) en de stakeholders (leden, sponsoren, vrijwilligers) naar de vereniging kijken. Public Relations (PR) is een middel om het imago van de vereniging zichtbaar te maken. PR is het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen de vereniging en haar omgeving. Naast het verbeteren van het imago kan bijvoorbeeld het vergroten van de naamsbekendheid van de vereniging ook een doelstelling van PR zijn.

Is uw vereniging van plan aandacht te besteden aan haar identiteit en imago? Raadpleeg dan onderstaande informatie.

Kennisdocumenten & -producten

In kaart brengen imago

Hulpmiddel om snel in kaart te kunnen brengen hoe de buitenwereld over de vereniging
denkt (bron: Movisie)

Vrije publiciteit en Public Relations

Informatie over het onderscheid tussen vrije publiciteit en Public Relations (bron: Vrijwilligersacademie Veluwe)

Stappenplan persbericht

Stappenplan en tips voor het schrijven en geplaatst krijgen van een persbericht (bron: De Stentor)

SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.