Sportaanbod

Een kwalitatief goed sportaanbod is binnen sportverenigingen van essentieel belang om leden te behouden en te werven. Het aanbod moet aansluit bij de wensen en behoeften van (potentiële) leden. Veelal concentreren verenigingen zich bij het sportaanbod op het aanleren van de techniek en de tactiek en hierover wordt gesproken in trainersbijeenkomsten. Aan de pedagogische en didactische aspecten wordt veelal niet tot nauwelijks aandacht besteed, terwijl dit van essentieel belang is bij het aanbieden van de trainingen en het behoud en werven van leden.

Via onderstaande deelthema's krijgt u toegang tot informatie die betrekking heeft op het thema sportaanbod.

Items in Sportaanbod

SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.