Pedagogiek

Sport heeft invloed op het gedrag van de leden binnen een vereniging. Zo kan sport op vele aspecten van de ontwikkeling van een kind invloed hebben, op de persoonlijke, maatschappelijke, sociale maar ook de motorische ontwikkeling. De trainers van de jeugd zijn, net als een leraar of oppasser, verantwoordelijk voor een deel van de ‘opvoeding’ van een kind. Wanneer de basis goed is en deze trainers een kwalitatief goed sport- en beweegaanbod bieden is de kans groot dat leden behouden blijven voor de vereniging. Niet alleen de ouders, maar ook ‘de maatschappij’ voedt leden op. Daarom is het van groot belang om bewust te zijn van de invloed van trainers op de groep die zij training geven.

Wilt u zich verder verdiepen in een pedagogisch verantwoord aanbod? Raadpleeg dan onderstaande informatie.

Kennisdocumenten & -producten

Algemene tips voor de trainer, leider en coach

Tips voor de houding van een trainer, leider en coach ten opzichte van zijn of haar team
(bron: SportService Zwolle)

Leeftijdskenmerken 5-14 jarigen

Document met leeftijdskenmerken van kinderen in de leeftijd van 5-7 jaar, 6-10 jaar en 9-14 jaar(bron: SportService Zwolle)

Tipkaart voor trainers

Tips voor trainers over het creeren van een goede sfeer en pedagogisch verantwoord klimaat tijdens de training. (bron: SportService Zwolle)

Factsheet over de pedagogische waarde van de sportvereniging

Een factsheet met praktijkvoorbeelden, ideeën, tips en handvatten om de pedagogisch rol binnen de sportvereniging te versterken. (bron: DSP-groep)

Tips voor voetbaltrainers en coaches

Tips voor voetbaltrainers en coaches voor de verschillende leeftijdscategorieën(bron: SportService Zwolle)

Boekje 4 inzichten over trainersschap

Een boekje met vier inzichten waarmee een trainer een plezierig en ontwikkelingsgericht sportklimaat kan creeren. (bron: Naar een veiliger sportklimaat)

Positief Coachen
SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.