Strategie, beleid en organisatie

Een vitale sportvereniging valt of staat met een goede organisatie. In de huidige tijd vragen maatschappelijke ontwikkelingen, zoals strengere wetgeving; consumentengedrag en maatschappelijk ondernemen, steeds meer professionaliteit, deskundigheid en ondernemerschap van de sportbestuurders en het overige kader. Het is derhalve belangrijk een heldere toekomstvisie in beleidsplannen vast te leggen, duidelijke afspraken te maken over uitvoering van taken en verantwoordelijkheden en aandacht te hebben voor kwaliteit. Een aanvullende manier om de vereniging verder te professionaliseren is het aanstellen van betaalde krachten. De traditionele vereniging die alleen uit vrijwilligers bestaat, wordt steeds zeldzamer.

Via onderstaande deelthema's krijgt u toegang tot informatie die betrekking heeft op het thema organisatie, beleid en strategie.

Items in Strategie, beleid en organisatie

SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.