Besturen

Het leiden van een sportvereniging vraagt vaardigheden als leiderschap, effectief vergaderen, besluiten nemen, presenteren en onderhandelen. Veel besturen geven aan te kampen met een snel veranderende en complexer wordende omgeving. De veranderende rol van de overheid, een afname van het aantal beschikbare vrijwilligers, een gebrek aan financiële middelen, de toenemende complexiteit van wet- en regelgeving, de wisselende ledenaantallen en het beheren van de eigen accommodatie zijn voorbeelden van deze veranderingen. Vaak is het bestuur druk met brandjes blussen in plaats van vooruitkijken. Bestuursvergaderingen gaan over zaken die in het verleden zijn gebeurd of acuut spelen. Veel verenigingen zijn dan ook genoodzaakt te professionaliseren. Om de juiste standpunten te kunnen bepalen en de juiste beslissingen te kunnen nemen is het belangrijk dat het bestuur het juiste beeld vormt van wat er speelt in de vereniging en waar de vereniging in de toekomst heen wil. Een visie ontwikkeling leidt tot het opstellen van een beleidsplan, deze implementeren en vervolgens uitdragen.

Wilt u zich verder verdiepen in het besturen van een vereniging? Raadpleeg dan onderstaande informatie.

Kennisdocumenten & -producten

Doeltreffend vergaderen

Informatie over hoe je doeltreffend kunt vergaderen (bron: vergaderwijzer.nl)

Organisatie van een vereniging

Informatie over de organisatie van een vereniging

Algemene Leden Vergadering

Informatie over de Algemene Leden Vergadering (ALV) en een voorbeeld agenda (bron: Verenigingen.nl)

Procedure en protocollenboek

Format voor een procedure en protocollenboek binnen de vereniging (bron: Transferpunt Sport)

Werkboek voor het ontwikkelen van verenigingsbeleid

Werkboek voor verenigingen om stapsgewijs een verenigingsbeleid te ontwikkelen (Bron: Vrijwilligers Baarn)

Stappenplan algemeen beleidsplan

Stappenplan aan de hand waarvan een algemeen beleidsplan kan worden opgesteld

SWOT analyse

Stappenplan om een analyse te maken van de sterke en zwakke kanten van de organisatie
en kansen en bedreigingen die er in de buitenwereld zijn (bron: Movisie)

Voorbeeld beleidsplan (korfbalvereniging)

Voorbeeld van een algemeen beleidsplan van een korfbalvereniging (bron: KNKV)

Voorbeeld beleidsplan (voetbalvereniging)

Voorbeeld van een algemeen beleidsplan van een voetbalvereniging (bron: vv SVI)

Format algemeen beleidsplan (voetbalvereniging)

Format voor het opstellen van een algemeen beleidsplan (bron: Transferpunt Sport)

Doelboom

Doelboom helpt het bestuur om de oorzaken en gevolgen van een probleem te achterhalen
en de juiste oplossingen te formuleren (bron: Movisie)

Presentatie workshop samenwerken

Presentatie met modellen voor effectieve samenwerken tussen vereniging en partners.

Stappenplan jeugdbeleid

In negen stappen naar een jeugdbeleidsplan (bron: sro.nl)

Sturen op verenigen: Back 2 Basics 2

De nieuwe film -- Back 2 Basics deel 2 -- geeft amateurverenigingen een handreiking om te 'sturen op verenigen'. (bron: youtube.nl)

SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.