Organiseren

Er komt veel kijken bij het oprichten en de organisatie van een vereniging. Het opstellen van statuten, het organiseren van een oprichtingsvergadering, het inrichten van de verenigingsstructuur, het werven van leden en het innen van contributie. Naarmate meer mensen bij de organisatie van een vereniging betrokken raken, wordt het maken van een duidelijke taakverdeling steeds belangrijker. Bovendien moet duidelijk welke bevoegdheden daarbij horen en hoe men elkaar onderling op de hoogte houdt. Naast de taken die door vrijwilligers worden uitgevoerd, kiezen steeds meer verenigingen voor de aanstelling van betaalde krachten in de vorm van een verenigingsmanager. Een verenigingsmanager is een professional die in de vereniging of binnen een samenwerkingsverband van verenigingen een organisatie- en beleidsfunctie uitoefent.

Naast het oprichten van een vereniging kan het bestuur, met instemming van de leden, besluiten dat de vereniging fuseert met een andere vereniging. Het kan zijn dat het voortbestaan van de vereniging in gevaar is, maar ook schaalvergroting wat de vereniging meer kansen en mogelijkheden biedt.

Bent u van plan een vereniging op te richten en/of heeft u vragen over de organisatie van een vereniging? Raadpleeg dan onderstaande informatie.

Kennisdocumenten & -producten

Voorbeeld organogram

Een voorbeeld van een organogram van een voetbalvereniging

Voorbeeld taak- en functieomschrijvingen (voetbalvereniging)

Voorbeeld taak- en functieomschrijvinging voor vrijwilligers binnen de vereniging (bron: vv Nederhorst)

Artikel over een bedrijfsmatige aanpak van het technisch kader

Artikel: 'Technisch kader verdient een bedrijfsmatige aanpak' (bron: KNHB)

Stappenplan oprichten vereniging

Stappenplan voor het oprichten van een vereniging

Verschillen tussen stichting en vereniging

Informatie over de verschillen tussen een stichting en een vereniging (Bron: verenigingen.nl)

Oprichten van een stichting of vereniging

Informatie over het oprichten van een vereniging of stichting (bron: Notaris.nl)

Voorbeeld huishoudelijk reglement (voetbalvereniging)

Voorbeeld van een huishoudelijk reglement (bron: NOC*NSF)

Model statuten voor een vereniging

Model statuten voor een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Handleiding ondernemingsplan

Handleiding voor het opstellen van een ondernemingsplan (bron: KVK)

Handboek verenigingsmanagement

Handboek verenigingsmanagement in de sportvereniging (bron: NOC*NSF)

Scan verenigingsmanager

Scan om te toetsen wel of geen verenigingsmanager aan te stellen (bron: NOC*NSF)

Juridisch stappenplan fusie

Juridisch stappenplan voor een fusie tussen twee of meer verenigingen

Checklist fusie

Checklist voor een fusie tussen twee of meer verenigingen

Filmpje 'Back to Basics'

De vereniging staat onder druk is een veel gehoorde kreet. Dit filmpje is bedoeld ter inspiratie voor verenigingsbestuurders die werken aan hun vereniging (bron: KNVB)

All United
Club Webware
PC Leden
Sport.link
Sportwerkgever.nl
SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.