Werkgeverschap

Binnen sportverenigingen worden de werkzaamheden veelal door vrijwilligers uitgevoerd. Steeds meer verenigingen overwegen betaalde krachten in dienst te nemen. Het aanstellen van personeel stelt specifieke eisen aan de vereniging en de rol van werkgever brengt flink wat werk en verplichtingen met zich mee. Het creëren van de juiste arbeidsomstandigheden en bewaken, leiding geven, personeelsbeleid en voldoen aan wet- en regelgeving en cao-verplichtingen behoren tot de taken van een werkgever.

Heeft uw vereniging ook personeel in dienst of denkt uw vereniging er over personeel in dienst te nemen? Raadpleeg dan onderstaande informatie.

Kennisdocumenten & -producten

CAO Sportverenigingen

De CAO voor Sportverenigingen is bedoeld voor mensen die in dienst zijn bij één van de
vijf sportservicebureaus met wie FNV Sport deze CAO heeft afgesloten, individuele sportverenigingen kunnen vrijwillig deze CAO toepassen (bron: FNV Sport)

CAO Sport

Een CAO die van toepassing is op medewerkers in de sport bijvoorbeeld bij sportbonden (bron: Sportwerkgever.nl)

SportwerkgeverScan

Is de vereniging een goede werkgever? De SportwerkgeverScan geeft snel inzicht in hoe de vereniging er voor staat! (bron: WOS)

SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.