Coördinatie vrijwilligerswerk

Veel verenigingen zijn actief met het werven van vrijwilligers. Andere hebben het vrijwilligerswerk verplicht gesteld of hebben een afkoopregeling getroffen. Deze interventies om het vrijwilligersprobleem tegen te gaan, hebben consequenties voor de organisatie van de vereniging. Denk hierbij aan het benaderen van leden die toegezegd hebben vrijwilligerswerk te willen doen; het bijhouden van de personen die wel of geen vrijwilligerswerk doen; of van leden die het vrijwilligerswerk hebben afgekocht. Daarnaast proberen steeds meer verenigingen inzicht te krijgen in wat de leden en hun ouders in het dagelijkse leven doen, zodat voor bepaalde functies leden gerichter benaderd kunnen worden. Het vrijwilligersbeheer is uitgegroeid tot een omvangrijke taak waarbij een spreadsheet al lang niet meer toereikend is. Om dit in goede banen te leiden kan een vrijwilligerscoördinator worden aangesteld, een vrijwilligerscommissie opgericht, taak- en functieomschrijvingen opgesteld, een vrijwilligersbeleidsplan ontwikkeld en een speciale database aangeschaft waarmee het vrijwilligerswerk kan worden gecoördineerd.

Heeft uw vereniging ook moeite met het coördineren van het vrijwilligerswerk? Raadpleeg dan onderstaande informatie.

Kennisdocumenten & -producten

De competentiecheck

Hulpmiddel om de aanwezige kennis, houding en vaardigheden van vrijwilligerscoordinatoren in kaart te brengen. Tegelijkertijd wordt duidelijk op welke punten de vrijwilligerscoördinator zichzelf kan verbeteren (bron: Movisie)

100 puntensysteem

Uitdraai voor een 100 puntensysteem (bron: Nevobo)

Sportlink module vrijwilligerswerk

Database aan de hand waarvan de vereniging het vrijwilligerswerk kan coördineren
(bron: Sportlink)

Vrijwilligers Registratie Systeem

Database aan de hand waarvan de vereniging het vrijwilligerswerk kan coördineren
(bron: Vrijwilligersregistratie)

Clubactief

Online applicatie om het vrijwilligerswerk te coordineren op basis van het benoemen en verdelen van taken (bron: Clubactief.com)

SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.