Doelgroepenbeleid

Veel verenigingen zijn zich niet bewust van de verschillende groepen vrijwilligers (jeugd, senioren, ouders van leden, allochtonen, stagiaires, studenten en vutters) en het belang van een gerichte benadering per doelgroep.

Wilt uw vereniging meer inzicht in hoe in te spelen op verschillende groepen vrijwilligers? Raadpleeg dan onderstaande informatie.

Kennisdocumenten & -producten

Plan jeugdbestuur

Het jeugdbestuur plan 'Jeugd laat je horen en laat je zien!' (bron: VKC'03)

Maatschappelijke Stage in de sport

Informatie en publicaties over de Maatschappelijke Stage in de sportsector
(bron: Sportservice Overijssel)

Hand-out MaS in de sport

In de hand-out Maatschappelijke Stage in de sport zijn tips, handvatten en informatie opgenomen.

Jeugdparticipatie

De sportclub: Niet alleen voor de jeugd, maar ook van de jeugd (bron: Stichting Jeugd in Beweging)

Certificaat MaS in de sport (1)

Format voor een certificaat voor scholieren die hun MaS bij de sportvereniging hebben gelopen.

Certificaat MaS in de sport (2)

Format voor een certificaat voor scholieren die hun MaS bij de sportvereniging hebben gelopen.

Poster MaS in de sport

Format voor een poster om eigen leden op te roepen hun MaS bij de vereniging te lopen.

MasZwolle
SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.