Vrijwilligersbeleid

De praktijk wijst uit dat sportverenigingen die een zorgvuldig en modern vrijwilligersbeleid voeren minder te kampen hebben met een tekort aan vrijwilligers. Het vrijwilligersbeleidsplan beschrijft de werving van vrijwilligers, het behoudt van vrijwilligers, het waarderen van vrijwilligersouden en op welke wijze het vrijwilligerswerk wordt gecoördineerd. Bovendien biedt het vrijwilligersbeleidsplan duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden binnen de vereniging.

Wilt uw vereniging een vrijwilligersbeleid verder ontwikkelen en een vrijwilligersbeleidsplan opstellen? Raadpleeg dan onderstaande informatie.

Kennisdocumenten & -producten

Informatiereeks 'Vrijwilligersbeleid'

Document met informatie over het vrijwilligersbeleid, het opstellen en uitvoeren van dit beleid(bron: Vrijwilligerswerk Baarn)

Handboek borging vrijwilligersbeleid

Een handboek voor het stapsgewijs vastleggen van regelingen voor vrijwilligers (bron: Vrijwilligerswerk.nl)

Checklist vrijwilligersbeleid

Checklist voor het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid. (bron: Sportservicedesk)

Artikel 'Vrijwilligers; beter niet betaald dan duur betaald

Een artikel over de regels met betrekking tot vrijwilligersvergoedingen. (bron: WOS)

Format vrijwilligersbeleidsplan

Format aan de hand waarvan een vrijwilligersbeleidsplan opgesteld kan worden (bron: NSA)

Kennisbank Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk.nl
Zwolle Doet!
SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.