Wet- en regelgeving

Zoals alle andere organisaties heeft ook de sportvereniging te maken met een scala aan wetten, regels, verantwoordelijkheden en verplichtingen. De vereniging wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende wet- en regelgeving en te beschikken over de juiste vergunningen voor activiteiten waarvoor dit vereist is. Bovendien behoort de vereniging te voldoen aan de belastingplicht, zich te verzekeren tegen risico's en overeenkomsten vast te leggen in contracten.

Onderstaande deelthema's biedt u toegang tot informatie die betrekking heeft op het thema wet- en regelgeving.

Items in Wet- en regelgeving

SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.