Belastingen

Een sportvereniging kan in aanraking komen met belastingsoorten als omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting en het schenkingsrecht. Dit betekent dat de sportvereniging aan allerlei verplichtingen dient te voldoen, zoals aangifte-, administratie- en inlichtingenplicht.

Is uw vereniging ook verplicht belasting te betalen? Onderstaande informatie geeft u meer inzicht.

Kennisdocumenten & -producten

Artikel over shirtsponsoring en BTW

Artikel: 'Shirtsponsoring en BTW' (bron: Sport FM)

Boek over fiscale regelgeving

Boek waarin alle fiscale aspecten die de sportwereld raken aan de orde komen (bron: Kluwer)

Hulp van de fiscus

Contactpersonen voor sportgerelateerde belastingvragen (bron: Belastingdienst)

Sport en belasting

Speciale website van de Belastingdienst met informatie over belastingen voor sportverenigingen(bron: Belastingdienst.nl)

Informatie over belastingen

Informatie voor stichtingen en verenigingen over BTW, loonheffingen en vennootschapsbelasting(bron: Belastingdienst)

Artikel Sportclubs en BTW

Artikel Sportclubs en BTW - Niet zo eenvoudig! (bron: Bibf)

SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.