Wetten en regels

Weliswaar zijn sportverenigingen niet de primaire doelgroep, maar net als commerciële organisaties moeten ook sportverenigingen zich aan bepaalde wet- en regelgeving houden. Voorbeelden van wet- en regelgeving die van toepassing kunnen zijn op de sportvereniging zijn de Arbo-wet; Drank- en horecawet en Milieuwetgeving.

Weet u welke wetten en regels van toepassing zijn op uw vereniging? Onderstaande informatie biedt u meer inzicht in dit lastige onderwerp.

Kennisdocumenten & -producten

Arbocatalogus voor de sportbranche

De arbocatalogus is bedoeld voor werkgevers en werknemers in de sport. Op dit moment staan er in de arbocatalogus voor de sport oplossingen voor drie risico's, namelijk: beeldschermwerk, werkdruk en vervoer (bron: Werkgeversorganisatie in de sport)

Informatiebrochure vereniging en overheid

Informatiebrochure over taken en bevoegdheden van de overheid.(bron: KNVB)

Veranderingen WWZ en Werkkostenregeling voor verenigingen

Een korte weergave van de veranderingen in de WWZ en de stand van zaken in het kader van de werkkostenregeling in het jaar 2015 (bron: SportService Zwolle)

AVG stappenplan

Een stappenplan bestaande uit zeven stappen voor verenigingen om te voldoen aan de AVG wetgeving (bron: NOV)

Questions & Answers over de AVG

Veel gestelde vragen en antwoorden over de AVG-versie april 2018 (bron: NOC*NSF)

Model privacy verklaring AVG

Een model privacy verklaring voor verenigingen waarin uiteen wordt gezet hoe de vereniging met persoonsgegevens om gaat en welke rechten de betrokkenen hebben (bron: NOC*NSF)

Model toestemmingsverklaring AVG

Een model van een verklaring om toestemming te vragen voor het gebruik van persoonsgegevens (bron: NOC*NSF) 

Model verwerkersovereenkomst AVG

Een model van een verwerkersovereenkomst voor het maken van afspraken met externe gebruiken over het gebruik van persoonsgegevens (bron: NOC*NSF)

SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.