25/09 - Prinsjesdag: relevante wijzigingen voor sportverenigingen

   

“Bouwen aan een hechte samenleving gaat iedereen in ons land aan. Vooropgesteld: er gaat veel goed. Nederland is een land van vrijwilligers, kerken en verenigingen, dat samenkomt rond bijzondere sportprestaties en op nationale feestdagen.”

Bovenstaand citaat komt uit de Troonrede van 17 september 2018. Nederland is het land van vrijwilligers, kerken en verenigingen. Ook dit jaar zijn er weer maatregelen die van invloed zijn op sportverenigingen. In deze nieuwsbrief is het belangrijkste Prinsjesdagnieuws voor sportverenigingen opgenomen. Wat betekenen de maatregelen die voortvloeien uit het Belastingplan 2019 en de andere onderdelen van de Miljoenennota 2019 in de praktijk? 

Maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding verhoogd naar € 1.700,- 
Vanwege het grote maatschappelijke belang van vrijwilligerswerk wil het kabinet de onbelaste vrijwilligersvergoeding per 1 januari met €200,- verhogen. Vrijwilligers kunnen daardoor een maximale onbelaste vergoeding krijgen van €170,- per maand en €1.700,- per kalenderjaar. Vrijwilligers kunnen op dit moment een maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding krijgen van €150,- per maand en €1.500,- per kalenderjaar. Over deze vergoeding zijn geen belasting en premies verschuldigd. 

Bron: redement.nl

Lage btw tarief van 6% gaat omhoog naar 9%
Het kabinet wil per 1 januari 2019 het lage btw-tarief verhogen van 6% naar 9%. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan met de wijziging. Het is van belang dat organisaties zich in 2018 al voorbereiden op de tariefsverhoging. Het nieuwe tarief heeft impact op: de administratie, de prijzen van goederen en diensten en de facturatie en btw-aangifte bij de jaarovergang.

Offertes die in 2018 worden gemaakt voor goederen of diensten die 2019 worden geleverd, moeten uitgaan van een btw-tarief van 9%. Vindt een prestatie in 2019 plaats, maar is de betaling in 2018 voldaan? Dan geldt hiervoor het 6%-tarief. Denk hierbij bijvoorbeeld aan concert- of seizoenkaarten die in 2018 worden betaald, terwijl de evenementen pas in 2019 plaatsvinden. Pas voor betalingen vanaf 1 januari 2019 geldt het 9%-tarief.   

Bron: belastingdienst.nl 

Kleine ondernemingsregeling ook voor sportverenigingen
Het kabinet wil kleine ondernemers stimuleren en ondersteunen door de administratieve lasten voor deze ondernemers verminderen. Om dit te bereiken wordt de Kleine ondernemingsregeling (KOR) aangepast. De vrijstellingsregeling wordt vereenvoudigd, de grens verlegde en daarnaast wordt deze vrijstelling voor een bredere doelgroep beschikbaar.   

De nieuwe KOR wordt, naast voor natuurlijke personen, ook toegankelijk voor onder andere stichtingen, verenigingen en BV’s. Daarnaast wordt de omzetgrens verhoogd van €1.883 naar €20.000. Hiermee wordt de nieuwe KOR toegespitst op de beoogde doelgroep, namelijk (startende) ondernemers en ondernemers met een beperkte omzet. 

Bron: Belastingplan 2019 

87 miljoen euro beschikbaar voor subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties
Met ingang van 2019 wordt de btw-sportvrijstelling ruimer geïnterpreteerd. Op dit moment houdt deze vrijstelling in dat verenigingen en stichtingen (organisaties zonder winstoogmerk) op bepaalde diensten richting leden geen btw hoeven te heffen. Dit om de sportdeelname te stimuleren. Het Europese Hof van Justitie heeft besloten dat de vrijstelling ook geldt voor diensten aan niet-leden en voor de algemene ter beschikkingstelling van de accommodatie. Dat leidt voor veel stichtingen en verenigingen tot een financieel nadeel. Een concreet gevolg van de wetswijziging is namelijk dat btw heffing op het ter beschikking stellen van de accommodatie, nu belast met het lage btw tarief van 6 procent (2018), komt te vervallen, maar ook dat clubs de btw op kosten van en investeringen in de accommodatie niet langer kunnen aftrekken. En bij dat laatste gaat het vrijwel altijd om 21 procent. 

Met ingang van 1 januari 2019 stelt het Ministerie van VWS jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar van 87 miljoen euro voor sportorganisaties. Ze komen voor een subsidie in aanmerking op het moment dat zij gaan investeren in de accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ten behoud van de accommodatie. Zowel sportverenigingen, sportstichtingen als BV’s zonder winstoogmerk kunnen een beroep doen op deze subsidie. 

De Subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ is een compensatie voor het vervallen van de mogelijkheid om btw (veelal tegen 21%) te verrekenen en gaat in per 2019. Deze subsidie van 20% van de investering (= het ontwikkelen en in standhouden van sportaccommodaties) zorgt er in dat geval voor dat het financiële nadeel, als gevolg van het verdwijnen van die btw verrekenmogelijkheid, (grotendeels) wordt gecompenseerd. 

Daarbovenop is 15% (extra) subsidie mogelijk voor investeringen in energiebesparing/duurzame energieopwekking én voor investeringen in het toegankelijk maken van sportaccommodaties voor mensen met een beperking. Daar waar de btw verrekening eerder was voorbehouden aan (veelal daartoe speciaal opgerichte) sportstichtingen, staat de subsidieregeling ook open voor de sportverenigingen. Met deze regeling vervalt de Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) subsidieregeling per 1 januari 2019. 

Klik hier voor meer informatie over de subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’. 

Ketenregeling gaat weer van twee naar drie jaar
De ketenregeling bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidscontracten er maximaal achter elkaar gesloten kunnen worden voordat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt door het nieuwe kabinet verlengd van twee naar drie jaar. De medewerker heeft óf na drie tijdelijke contracten, die samen niet meer dan drie jaar bedragen, óf na een duur van drie jaar recht op een vast contract. Als er tussen twee contracten een tussenpoos zit van 6 maanden staat de teller weer op nul. Deze tussenpoos blijft in principe hetzelfde.

Met deze maatregel wil minister Koolmees werkgevers de ruimte te geven voor flexibiliteit waar dat nodig is bij het aangaan van de arbeidsrelatie. Ook moet worden voorkomen dat flexwerkers onnodig snel hun baan verliezen.

Bron: PWnet

Overige wijzigingen: 

Regeling gratis VOG verruimd
De regeling voor een gratis Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) gaat per 1 november 2018 veranderen. Op dit moment kunnen vrijwilligers die werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG aanvragen. Valt een vrijwilliger niet binnen deze groep, dan moet hij betalen om een VOG aan te vragen. Per 1 november 2018 verruimt het kabinet de regeling voor een gratis VOG en kunnen alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie een gratis VOG krijgen. Het gaat dan om vrijwilligers die hulp of begeleiding bieden aan kwetsbare groepen of personen. Daarnaast moet sprake zijn van een risicovolle situatie door bijvoorbeeld één-op-één huisbezoeken. Het is aan de organisatie om de afhankelijkheidssituatie te beargumenteren. 

De regeling voor een gratis VOG staat open voor alle organisaties. Het maakt dus niet uit of het gaat om een school, zorginstelling of sportvereniging. De enige voorwaarde is dat de organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast vervalt de voorwaarde dat een organisatie voor 70% uit vrijwilligers moet bestaan. Het aantal vrijwilligers moet de organisatie wel aangeven bij het aanvragen van een gratis VOG, maar het percentage vrijwilligers is niet langer meer een voorwaarde voor de regeling. 

Het blijft nog wel belangrijk dat de organisatie veiligheidsmaatregelen neemt om ongewenst gedrag te voorkomen. Het is dus nog steeds vereist dat de organisatie een plan heeft waarin de regels en richtlijnen staan over veilig vrijwilligerswerk. In het plan kunnen afspraken staan over een vertrouwenspersoon, goed aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers en de gedragsregels binnen de organisatie. De definitieve voorwaarden voor de VOG zijn te vinden op de website gratisvog.nl. 

Bron: rendement.nl 

Voor meer informatie of vragen neem contact op met: Sanne Winkler - 038 42 36 686 of s.winkler@sportservicezwolle.nlMeer nieuws

 • 15/05
  Halve finale Cruyff Court...

  15/05 - Halve finale Cruyff Court toernooi in Zwolle

  18 mei vanaf 14:00 uur start de halve finale van het Cruyff Court toernooi. De halve finale vindt plaats aan de Palestrinalaan, in de Zwolse wijk Holtenbroek. De winnaars vanuit basisscholen De Wieden, Wilgenburg en...

 • 10/05
  Start inschrijving Seven Stars...

  10/05 - Start inschrijving Seven Stars Zwolse MudRun

  Zaterdag 6 juli vindt bij Sportpark het Hoge laar opnieuw hét modderspektakel van Zwolle plaats. De Seven Stars Zwolse MudRun is voor jong en voor oud een sportieve belevenis. Iedereen vanaf 6 jaar is welkom...

 • 09/05
  Clinic rolstoelbasketbal door Internationals

  09/05 - Clinic rolstoelbasketbal door Internationals

  Dinsdag 28 mei van 19:00 – 20:30 uur organiseert Stichting Basketball Experience NL (BEN), in samenwerking met SportService Zwolle, Iedereen Actief en basketbalvereniging Be Quick’28 een eenmalige rolstoelbasketbalclinic. De clinic wordt gegeven door Internationals Jitske...

 • 24/04
  Vacature(s): 5x Buurtsportcoach student...

  24/04 - Vacature(s): 5x Buurtsportcoach student – HBO 4e jaars

  Functie: Buurtsportcoach stagiaire ALO (4e jaars) Aantal uur: Minimaal 16 uur Stageduur: Volledig schooljaar  Wat doe je als stagiaire ALO? Geven van lessen bewegingsonderwijs op het PO (minimaal aantal uur wat is voorgeschreven door de...

 • 24/04
  Vacature: Communicatie Sportpark

  24/04 - Vacature: Communicatie Sportpark

  Functie: Stagiair Communicatie Sportpark Zwolle-Noord Aantal uur: 16 uur  Voorkeur dagen: Woensdag en donderdag  Wat doe je als stagiair communicatie? Je houdt je bezig met alle (online)communicatie van Sportpark Zwolle Noord. Dit zal vooral gaan...

 • 24/04
  Vacature(s): 2x Sportkunde student...

  24/04 - Vacature(s): 2x Sportkunde student – Evenementen

  Functie: Stagiair(e) Sport-/Eventmanagement/Sportkunde, MBO/HBO Aantal uur: 16-32 uur per week  Wat doe je als stagiair(e) Sport-/Eventmanagement/Sportkunde? Organiseren van de diverse schoolsporttoernooien die in Zwolle georganiseerd worden; Afstemming zoeken en contact onderhouden met sportverenigingen, maar ook...

 • 24/04
  Vacature(s):10x Buurtsportcoach student –...

  24/04 - Vacature(s):10x Buurtsportcoach student – MBO 3e en 4ejaars

  Functie:Stagiaire Sport & Bewegen MBO (3e & 4e jaars) Aantal uur: Minimaal 12 uur Stageduur: Volledig schooljaar  Wat doe je als stagiaire Sport & Bewegen? Ondersteunen van lessen bewegingsonderwijs op het PO (minimaal aantal uur...

 • 24/04
  Vacature: Bewegingsagogie student –...

  24/04 - Vacature: Bewegingsagogie student – MBO 3e jaars

  Functie: Stagiair(e) Sport- & Bewegingsagogie, specifieke doelgroep, MBO 3e jaars. Aantal uur: 16-24 uur per week Wat doe je als stagiair(e) Sport- & Bewegingsagogie, specifieke doelgroepen? Je begeleidt een activiteit tijdens de bewegingslessen in het...

 • 17/04
  Zwemles 12+ regeling Akwaak...

  17/04 - Zwemles 12+ regeling Akwaak gaat NIET door op 17 april!

  De zwemles op 17 april vanuit het zwemvangnet 12+ bij Akwaak gaat niet door wegens ziekte docent. Volgende week is er weer een zwemles. Zijn er vragen?   Neem dan contact op met Erik Schonewille...

 • 10/04
  Berkum scoort met Fair...

  10/04 - Berkum scoort met Fair Play

  Vrijdag 12 april onthult wethouder William Dogger, samen met kinderen van de groepen 5 tot en met 8 van basisschool de Duyvencamp en de Campherbeek, het Fair Play afsprakenbord in wijkcentrum de Weijenbelt. Vanaf maandag...

 • 04/04
  15 jaar in beweging...

  04/04 - 15 jaar in beweging met SportService Zwolle

  SportService Zwolle bestaat vandaag 15 jaar! En dat vieren we! We blikken dit jaar terug op alle sportieve en unieke momenten en kijken vooruit naar nog meer jaren sport en bewegen. Samen werken aan een vitale...

 • 25/03
  Zwolle kleurt blauw tijdens...

  25/03 - Zwolle kleurt blauw tijdens Koningsspelen

   Vrijdag 12 april 2019 is het zover, de Koningsspelen in Zwolle. Het landelijk Oranjefeest waar sport en bewegen centraal staat. Het thema dit jaar is “water drinken”.  Ruim 4500 kinderen van 41 Zwolse scholen doen...

 • 06/03
  Voorrondes schoolvoetbaltoernooi weer van...

  06/03 - Voorrondes schoolvoetbaltoernooi weer van start

  Het grootste schoolsporttoernooi in Zwolle gaat weer beginnen. Woensdag 13 maart start de eerste voorronde van het schoolvoetbaltoernooi op de velden van S.V. HTC bij Sportpark de Pelikaan. Ruim 3000 kinderen, met 360 teams verdeeld...

 • 06/02
  Derde editie Schoolbadmintontoernooi mét...

  06/02 - Derde editie Schoolbadmintontoernooi mét Virtual Reality

  Ook het schoolbadmintontoernooi is steeds meer in trek. Aanstaande woensdag 13 februari vindt de derde editie van het schoolbadmintontoernooi plaats. Met maar liefst acht teams meer dan vorig jaar. Ruim 150 basisschoolleerlingen (groep 5/6), verdeeld...

 • 05/02
  SportService Zwolle onderzoekt behoefte...

  05/02 - SportService Zwolle onderzoekt behoefte sportevenementen

  SportService Zwolle roept alle Zwollenaren op om mee te doen aan een onderzoek naar de behoefte binnen sportevenementen in de stad. “Onze stad barst van de evenementen. Er wordt steeds meer georganiseerd binnen de cultuur...

 • 04/02
  Kickboksen nu ook voor...

  04/02 - Kickboksen nu ook voor mensen met een beperking

  Mensen met een beperking krijgen nu ook de kans deel te nemen aan, de inmiddels populaire vorm van vechtsport: Kickboksen. Op initiatief van Kick voor Sport in samenwerking met Tabonon en Iedereen Actief, SportService Zwolle...

 • 23/01
  Zwemles zwemvangnet 12+ bij...

  23/01 - Zwemles zwemvangnet 12+ bij Akwaak gaat niet door

  De zwemles vanuit het zwemvangnet 12+ bij Akwaak gaat niet door wegens ziekte docent. Volgende week is er weer een zwemles. Zijn er vragen? Neem dan contact op met Erik Schonewille, coordinator zwemvangnetBel naar 038 - 4...

 • 22/01
  Nieuwe directeur SportService Zwolle

  22/01 - Nieuwe directeur SportService Zwolle

  Jolanda van der Veer – van Assen wordt vanaf begin april de nieuwe directeur van SportService Zwolle. De geboren en getogen Zwollenaar rond op dit moment haar werkzaamheden af als afdelingshoofd Bestuur & Organisatie bij...

 • 14/01
  Dit jaar groter dan...

  14/01 - Dit jaar groter dan ooit: het Schoolzwemkampioenschap

  Het schoolzwemkampioenschap gaat weer van start! Woensdag 23 én 30 januari is Zwembad de Vrolijkheid opnieuw de locatie voor basisschoolkinderen uit Zwolle. Dit jaar strijden leerlingen uit groep 3 tot en met 8 al voor...

 • 20/12
  Geslaagde tweede editie Sportcafé...

  20/12 - Geslaagde tweede editie Sportcafé Zwolle - Sport verenigt Zwolle

  We blikken terug op een geslaagde tweede editie van het Sportcafé Zwolle. Afgelopen dinsdag 18 december kwamen ruim 100 Zwollenaren een bezoek brengen aan ons Sportcafé bij Waanders in de Broeren. Deze unieke Zwolse locatie...

SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.