Privacyverklaring Stichting SportService Zwolle

Privacyverklaring Stichting SportService Zwolle

U leest hier de privacyverklaring van Stichting SportService Zwolle, gevestigd aan de Tesselschadestraat 155, 8023 BL te Zwolle. Stichting SportService Zwolle geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Stichting SportService Zwolle. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25 mei 2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. 

Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. 

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. U vindt de contactgegevens aan het einde van onze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Stichting SportService Zwolle, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens slaan wij op in ons datasysteem en gebruiken we om onze diensten aan u te kunnen leveren. 

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt door Stichting SportService Zwolle om u te voorzien van informatie aangaande producten- en diensten van SportService Zwolle. Uw e-mail of andere persoonsgegevens (afhankelijk van het communicatiemiddel) zullen slechts voor dit doel gebruikt worden. Alléén als u ons daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. U kunt het ontvangen hiervan altijd stopzetten. 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct contact heeft gehad met Stichting SportService Zwolle, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners. 

We krijgen die gegevens van u nadat u toestemming heeft gegeven bij het invullen van overeenkomsten en formulieren of wanneer u contact zoekt met ons secretariaat. 

In sommige gevallen ontvangen we uw gegevens van anderen. Dit kan voorkomen doordat wij contact hebben met scholen, sportverenigingen of andere maatschappelijke instanties. Alleen wanneer jij die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken kan Stichting SportService deze gegevens verwerken.

Hoe gaan wij om met gegevens van kinderen?
Stichting SportService Zwolle verwerkt ook persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Dit gebruikt zij in relatie tot het activiteitenaanbod dat aan deze personen aangeboden wordt, waarbij toestemming verleend is door ouder(s) of voogd(en). Wij raden ouder(s) of voogd(en) om betrokken te zijn bij de inschrijving van de activiteit om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. SportService Zwolle kan niet controleren of deze toestemming door één dezer betrokkenen is verleend.

Welke gegevens verwerken wij van u?
Wij verzamelen onderstaande persoonsgegevens niet eerder nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Bij het aangaan van onderstaande voorbeelden, krijgt u altijd de mogelijkheid hier akkoord mee te gaan of dat u dit liever niet heeft. 

We verzamelen uw:

 • Persoonsgegevens voor het verwerken van een verhuurovereenkomst;
 • Persoonsgegevens voor het verwerken van een zwemvangnetregeling; 
 • Persoonsgegevens voor het verwerken van deelname aan een (sport)activiteit/evenement;
 • Persoonsgegevens voor marketing en communicatiedoeleinden.

Gegevens voor een verhuurovereenkomst
Bij het huren van één van de (sport) accommodaties vragen wij om persoonsgegevens voor een verhuurovereenkomst. Dit gaat om uw: 

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Rekeningnummer (indien nodig bij activiteit).

Deze gegevens verkrijgen we enkel na uw toestemming. 

Gegevens voor een zwemvangnetregeling
Bij het aangaan van een zwemvangnetregeling voor uw kind(eren) vragen wij om de onderstaande persoonsgegevens om uw kind zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden:

 • Voor- en achternaam, ouder en kind;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mail;
 • BSN, ouder en kind;
 • Geslacht kind;
 • Bijzonderheden kind, indien nodig; 
 • Naam van de basisschool waar uw kind les volgt. 

Deze gegevens verwerken wij enkel na uw toestemming.

Gegevens voor deelname aan een activiteit
Om mee te doen aan onze activiteiten vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze hebben wij nodig om u zo optimaal mogelijk te voorzien van informatie of begeleiding. We vragen naar de onderstaande gegevens: 

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Rekeningnummer (indien nodig bij activiteit).

Gegevens voor marketing en communicatie
Om u te informeren over onze diensten en producten of deze te promoten is het nodig enkele persoonsgegevens te verzamelen. We gebruiken uw persoonsgegevens om: 

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U op de hoogte te brengen/houden van onze activiteiten door (e-mail) nieuwsbrieven, direct mailing of andere communicatiemiddelen; 
 • U te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren; 
 • U te bereiken als u heeft meegedaan aan acties; bijvoorbeeld een prijswinnende actie of een actie aangaande een marketingcampagne. 

In sommige gevallen kan het voorkomen dat we uw gegevens al in ons bezit hebben. Dat kan doordat wij eerder contact hebben gehad middels e-mail, nieuwsbrieven of samenwerkingen bij activiteiten. We vragen u met ingang van 25 mei, opnieuw naar toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens. 

Beeldmateriaal
Wij gebruiken foto’s en video’s voor onze marketing en communicatiedoeleinden. We gebruiken dit beeldmateriaal om onze diensten- en of producten onder de aandacht te brengen bij onze doelgroep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan foto’s en video’s bij onze sportactiviteiten en evenementen op onze website of sociale media. Foto’s en video’s waarbij personen herkenbaar in beeld zijn, bevatten persoonsgegevens. Wanneer mensen herleidbaar in beeld zijn, is toestemming nodig. Stichting SportService zal, zodra foto’s en video’s persoonsgegevens bevatten, toestemming vragen.

Social media
Als u social media zoals Facebook of Twitter gebruikt, kunt u via 'like en share' knoppen op pagina’s van SportService Zwolle berichten die u leuk, nuttig of handig vindt, met uw vrienden delen op uw social media account. Stichting SportService Zwolle krijgt geen toegang tot uw social media account. Wij raden u aan om het privacybeleid van de social media partijen waar u een account hebt, goed door te nemen zodat u weet hoe uw gegevens worden gebruikt en hoe u uw instellingen kunt aanpassen. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting SportService Zwolle neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Bewaartermijn persoonsgegevens
Stichting SportService Zwolle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Wij hanteren maximaal twee jaar als bewaartermijn. Dit is afhankelijk van het soort dienst of product u aangaat met de stichting. Na het beëindigen van deze bewaartermijn worden uw gegevens zorgvuldig verwijderd. Indien de overeenkomst voortgezet wordt, zal Stichting SportService Zwolle wederom toestemming vragen voor het verzamelen van uw persoonsgegevens.

Delen met derden
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Stichting SportService Zwolle. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming. 

Stichting SportService Zwolle wijst u er op dat zij niet verantwoordelijk is voor de privacyverklaring van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken
Stichting SportService Zwolle gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. 

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. 

Stichting SportService Zwolle kan hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Uw gegevens blijven van u. Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben: 

 • Aan te passen;
 • Te verwijderen;
 • In te trekken van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Over te dragen aan iemand anders. 

Stuur uw verzoek naar communicatie@sportservicezwolle.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk. Dit zijn wij u verplicht binnen vier weken. 

Stichting SportService Zwolle wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Beveiliging persoonsgegevens
Stichting SportService Zwolle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming of via communciatie@sportservicezwolle.nl 

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van SportService Zwolle. We raden u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contact en informatie
Heeft u vragen over onze privacyverklaring? U kunt mailen naar: communicatie@sportservicezwolle.nl of bellen naar 038-4236686


Privacyverklaring PDF
pdf
SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.