Zwemkaarten

Zwemkaarten

Het vangnet zwemkaarten heeft als doel om de zwemvaardigheid op peil te houden van kinderen uit gezinnen die leven in armoede. Daarnaast zijn participatie en goede gezondheid van kinderen in armoede belangrijke thema’s in het gemeentelijke armoedebeleid.

Om te zorgen dat alle kinderen uit gezinnen met een laag inkomen na het halen van het zwemdiploma kunnen blijven zwemmen, zijn er gratis zwemkaarten. Hiermee kan worden gezwommen bij De Vrolijkheid, Akwaak  (Bubbles) en OnCampus. Om aanspraak te kunnen maken op een gratis zwemkaart, moet bij de aanvraag voor deze kaart aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Er wordt een kaart aangevraagd voor een kind van minimaal 5 jaar en maximaal 17 jaar oud;
  • Het kind woont in Zwolle;
  • Bij kinderen van 5 tot 12 jaar mag het verzamelinkomen van de ouders/verzorgers (of ouder/verzorger en zijn of haar partner) niet hoger zijn dan 110% de toepasselijke bijstandsnorm;
  • Bij kinderen van 12 tot 18 jaar mag het verzamelinkomen van de ouders/verzorgers (of ouder/verzorger en zijn of haar partner) niet hoger zijn dan 130% de toepasselijke bijstandsnorm;
  • Het kind heeft zwemdiploma A;
  • Er kan maximaal één aanvraag gedaan worden per kind.

 Klik hier voor het aanvraagformulier van de zwemkaarten

LET OP! Aanvragen in week 30, 31, 32 en 33 worden in verband met vakantie niet behandeld! Zorg dat je op tijd de aanvraag indient. 

Aanvragen
Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend door de ouder/verzorger, voogd of een door SportService Zwolle/Jeugdsportfonds erkende intermediair die op grond van deze regeling een aanvraag voor vangnet zweminstructie indient ten behoeve van een begunstigde.

SportService Zwolle is namens de Gemeente Zwolle belast met de beoordeling van de aanvragen en het op grond daarvan toekennen of afwijzen van het beroep op deze vangnetregeling. Een beroep op deze vangnetregeling dient schriftelijk ingediend te worden bij SportService Zwolle.

Zwemlocaties

  • Zwemschool Akwaak, Sportlaan 2, 8044 PG Zwolle
  • Zwembad de Vrolijkheid, Ossenkamp 7, 8024 AG Zwolle
  • On Campus, Campus 2-6, 8017 CA Zwolle

Contactpersoon
Erik Schonewille
Telefoonnummer: 038-4236686
E-mailadres: zwemvangnet@sportservicezwolle.nl

SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.