Bedrijfssport

Tegenwoordig voeren werknemers hun werkzaamheden steeds vaker zittend uit, terwijl werk de grootste bron is van onze alledaagse beweging. Daarbij is de noodzaak van bewegen in onze westerse samenleving flink afgenomen. Door allerlei technologische ontwikkelingen en toenemende automatisering beweegt men te weinig, zowel in de privé- als in de arbeidssituatie. Werknemers halen relatief vaak de norm voor gezond bewegen niet. Hierdoor loopt men een verhoogd risico op bewegingsarmoede, overgewicht en andere gezondheidsrisico’s. Voldoende beweging op de werkvloer zorgt voor gezonde, fitte werknemers en verhoogt daarnaast de werkmotivatie en productiviteit.

Wij hebben daarom een programma ontwikkeld om bedrijven te koppelen aan verenigingen. Sportverenigingen kunnen op een duurzame manier een substantiële rol spelen voor uw werknemers (en daarbij voor uw bedrijf), omdat zij een divers aanbod aan sportactiviteiten op professioneel niveau aan kunnen bieden.

Samen sporten met jouw collega's?

  1. We starten met een vragenlijst naar de wensen en behoefte van uw werknemers ten aanzien van het sportaanbod. Daarbij brengt de vragenlijst in kaart wat de barrières zijn om niet te gaan sporten. Als laatste wordt er een nul-meting uitgevoerd om te kijken of uw werknemers voldoen aan de beweegnorm.
  2. Nadat deze gegevens bekend zijn worden de resultaten door ons aan het bedrijf gepresenteerd.
  3. Vervolgens wordt er een samenwerkingsverband met een vereniging gecreëerd die het meest aansluit op de wensen en behoeften van uw bedrijf.

Health Check
Het is ook mogelijk om een Health Check te laten uitvoeren bij uw werknemers. Hierdoor krijgt elke medewerker inzicht in zijn eigen gezondheid. Als gevolg hiervan kan een persoonlijk plan opgesteld worden door een Beweeg en Leefstijl adviseur van SportService Zwolle. Deze gaat met name in op de voeding en beweeg momenten van een medewerker.

Product of dienst aanvragen

SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.