lines

Beweegmakelaar

Beweegmakelaar

Wil jij graag meer bewegen of heb je het advies gekregen om meer te bewegen? Dan wil de beweegmakelaar je graag helpen. Je kan de beweegmakelaar zelf benaderen, maar het kan ook worden gedaan door zorgverleners zoals huisarts, praktijkondersteuner of fysiotherapeut.

De beweegmakelaar is de spin in het web tussen het zorg- en sociaal domein. Wanneer je op zoek bent naar passende beweging is het lastig om een goede keuze te maken uit alle mogelijkheden die er zijn. De beweegmakelaar gaat samen met jou onderzoeken welk sport,- beweeg of leefstijlaanbod past binnen jouw wensen en mogelijkheden met als doel je duurzaam te activeren naar een gezonde(re) leefstijl.

Hoe?

 • Je komt in aanraking met een zorgverlener (arts, praktijkondersteuner,
  fysiotherapeut etc.)*
 • De zorgverlener signaleert dat het inzetten van sport,- beweeg- of leefstijlprogramma’s als
  middel kan bijdragen aan het verbeteren van jouw leefstijl;
 • De zorgverlener beschrijft de medische casus van de patiënt, noteert NAW-gegevens en
  verwijst door naar de beweegmakelaar. Of de app Sillo;
 • De beweegmakelaar neemt contact met je op en plant het intake gesprek, bij
  voorkeur op een externe locatie, zodat je letterlijk en figuurlijk in beweging komt;
 • De beweegmakelaar neemt een intake met je af om een vollediger beeld van jouw wens te krijgen;
 • De beweegmakelaar gidst de patiënt naar een passend beweeg- of leefstijlprogramma.**
  Indien er uit de intake andere problematieken naar voren komen verwijst de beweegmakelaar waar nodig door naar passende hulpverlening (sociaal wijkteam, welzijnswerkers of andere relevante partners);
 • De beweegmakelaar geeft een terugkoppeling over de gekozen aanpak richting de zorgverlener;
 • De beweegmakelaar evalueert met jou na 3, 6 en 12 maanden om van jou te horen hoe het met je gaat.

* Indien je rechtstreeks contact zoekt met de beweegmakelaar en er behoefte is aan een beschrijving van de medische achtergrond, adviseert de beweegmakelaar om eerst een afspraak te maken bij een zorgverlener (arts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut etc.) alvorens de beweegmakelaar jou doorverwijst naar passend aanbod.

** Dit kan variëren van regulier beweegaanbod tot een gecombineerde leefstijlinterventie.

Voor wie?
De beweegmakelaar gaat aan de slag met patiënten die klaar zijn met de behandeling (Isala en/of fysiopraktijk) of vanuit de huisarts het advies krijgen om meer te bewegen. De verwachting is dat het in eerste instantie patiënten betreft met een chronische aandoening of leefstijl gerelateerd probleem. In veel gevallen zal de intake waardevolle aanknopingspunten geven om door te verwijzen naar passend aanbod. Daarnaast geeft een brede doelgroep ook inzicht in de ‘blinde vlekken’ die er zijn binnen het aanbod om naar door te verwijzen.

Onze beweegmakelaars
Wil je graag geholpen worden? Maaike en Pieter zijn onze beweegmakelaars en staan voor je klaar om je te helpen. Neem contact op via: beweegmakelaar@sportservicezwolle.nl of 06 - 13926314


Contactpersoon

Maaike van Vugt

Beweegmakelaar Buurtsportcoach

m.vanvugt@sportservicezwolle.nl