Informatie sportverenigingen coronavirus

14 oktober

Aanscherping maatregelen per woensdag 14 oktober 18.00 uur
Het kabinet heeft afgelopen dinsdagavond 13 oktober bekend gemaakt dat de bestaande maatregelen per woensdagavond 14 oktober 18.00 uur worden aangescherpt en hoe deze richtlijnen eruit zien. Positief is dat sportend Nederland kan blijven sporten, zij het met aanpassingen en beperkingen. Hierbij zetten we de hoofdlijnen uiteen. Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van de Rijksoverheid en het Protocol Verantwoord Sporten op de website van NOC*NSF.

Gewijzigde maatregelen binnensportaccommodaties per 14 oktober
Vanaf 14 oktober 22.00 uur gelden er gewijzigde maatregelen voor het bewegingsonderwijs en de binnensport. Het protocol dat op 1 september inging is nu aangepast en bevat heldere afspraken.

Protocol met afspraken
Het openstellen van de binnensportaccommodaties is alleen mogelijk wanneer de eigenaar (gemeente Zwolle), verhuurder (SportService Zwolle) en de gebruikers (zoals scholen, verenigingen en sportaanbieders) samen de verantwoordelijkheid dragen.

Algemeen

 • Leerlingen, kinderen en jongeren t/m 17 jaar mogen normaal spelcontact hebben. Bewegingsonderwijs, trainingen en onderlinge wedstrijden kunnen voor deze leeftijdscategorie doorgaan. Competitiewedstrijden zijn uitgesloten.
 • Leerlingen, sporters en trainers vanaf 18 jaar houden altijd 1,5 meter afstand van elkaar tijdens, voor en na het sporten.
 • Vanaf 18 jaar mag alleen in groepen van maximaal 4 personen gesport worden, waarbij ieder 1,5 meter afstand van elkaar houdt. Er mogen meerdere groepen naast elkaar sporten. De groepen mogen zich niet mengen. Zorg voor afbakening en herkenbaarheid van de groepen (bijv. hesjes in een zelfde kleur)
 • Er mogen maximaal 20 personen tegelijkertijd in een gymzaal zijn. Een uitzondering geldt voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar en het bewegingsonderwijs. Hier zijn maximaal 4 mensen extra toegestaan van 18 jaar en ouder (inclusief vakleerkracht)
 • Toiletvoorzieningen zijn in de accommodatie beschikbaar.
 • Douchevoorzieningen en kleedkamers zijn niet beschikbaar. Voor het bewegingsonderwijs blijven de kleedkamers beschikbaar.
 • Voor alle sporters en begeleiders geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter mag zijn dan nodig is voor de sportactiviteit. Toeschouwers zijn niet toegestaan.
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij daar normaal spelcontact mogen hebben. Toiletvoorzieningen zijn beschikbaar, douchevoorzieningen niet.

Verantwoordelijkheden eigenaar

 • De eigenaar plaatst een desinfectiezuil bij de entree van de accommodatie.
 • De eigenaar zorgt voor een heldere routing.
 • De eigenaar is verantwoordelijk voor de dagelijkse grote schoonmaak van de accommodatie.
 • Bij het niet in acht nemen van de regels behoudt de eigenaar het recht om de toestemming voor het gebruik van de accommodatie in te trekken.
 • De eigenaar levert desinfectiemiddel om het spelmateriaal te reinigen.

Verantwoordelijkheden gebruiker

 • De gebruiker ziet erop toe dat afspraken in dit protocol worden nageleefd. Ook blijven de hygiëneregels van het RIVM van toepassing, evenals het sportprotocol 'Verantwoord sporten' van het NOC*NSF. De gebruiker stelt een coronacoördinator aan. Per sportactiviteit is minimaal één coördinator aanwezig en als zodanig herkenbaar. Dit hoeft geen apart persoon te zijn, maar kan bijvoorbeeld een vakdocent of trainer zijn.
 • Na afloop desinfecteert de gebruiker het gebruikte spelmateriaal met het daarvoor aanwezige desinfectiemiddel.
 • Voorafgaand aan het sporten opent de gebruiker de ramen en/of de nooddeur van de speelzaal voor voldoende ventilatie. Bij het verlaten van de zaal worden de ramen en deuren gesloten.