Informatie sportverenigingen coronavirus

Tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte van afgelopen woensdag, 27 mei zijn er een aantal wijzigingen aangegeven die van belang zijn voor de uitvoering van de verschillende sporten. Hierbij zetten wij de besproken punten en de gevolgen daarvan voor jullie op een rij.

Binnensportaccommodaties
Het kabinet heeft besloten dat de binnensportaccommodaties per 1 juli, onder voorwaarden, weer open mogen. De opening was oorspronkelijk per 1 september voorzien. Onder de binnensportaccommodaties vallen de sportscholen, de sporthallen, de sportzalen en de gymzalen. De voorwaarden waaronder de binnensportaccommodaties open kunnen dienen aan te sluiten op de richtlijnen van de overheid, het RIVM en de betreffende veiligheidsregio. In ons geval betreft dat de veiligheidsregio IJsselland. SportService Zwolle is momenteel met de gemeente en met de veiligheidsregio IJsselland in gesprek om te bepalen onder welke voorwaarden de verschillende binnensportaccommodaties weer open kunnen. Zodra we dat scherp hebben, berichten we jullie daar weer over.

SportService Zwolle vervult in afstemming met de gemeente Zwolle de rol van adviseur om verenigingen en sportaanbieders te ondersteunen op het gebied van het creëren van passende en werkende protocollen. Hiermee zorgen we er samen voor dat het sporten in de (binnen)sportaccommodaties veilig en hygiënisch verantwoord gebeurt. Stem hierin vooral ook af met de eventuele beheerder of eigenaar van de accommodatie waar je je sportaanbod aanbiedt. Heb je vragen op dit gebied, of wil je graag dat we meekijken, neem dan contact met ons op.

NOC*NSF geeft op haar website via het Protocol Verantwoord Sporten een steeds actueel gemaakte handleiding waaruit je kunt putten met betrekking tot de actuele regelgeving. Klik hier voor het protocol.

Premier Mark Rutte heeft aangegeven dat de veranderingen onder voorbehoud zijn van de verspreiding van het coronavirus, die onder controle dient te blijven.

Sportkantines en terrassen bij sportaccommodaties
Het ministerie van VWS heeft bevestigd dat ook de sportkantines en de daaraan gekoppelde terrassen per 1 juli weer geopend mogen worden. Ook daarvoor geldt dat de richtlijnen vanuit de overheid, het RIVM en de veiligheidsregio hierin aangeven onder welke voorwaarden dit is toegestaan. SportService Zwolle is momenteel met de gemeente en met de veiligheidsregio IJsselland in gesprek om te bepalen onder welke voorwaarden de verschillende kantines, clubhuizen en aanverwante terrassen weer open kunnen. Zodra we dat scherp hebben, berichten we jullie daar weer over.

SportService Zwolle vervult in afstemming met de gemeente Zwolle de rol van adviseur om verenigingen en sportaanbieders te ondersteunen op het gebied van het creëren van passende en werkende protocollen. Hiermee zorgen we er samen voor dat het openen van de kantines, clubhuizen en aanverwante terrassen veilig en hygiënisch verantwoord gebeurt. Heb je vragen op dit gebied, of wil je graag dat we meekijken, neem dan contact met ons op.

Premier Mark Rutte heeft aangegeven dat de veranderingen onder voorbehoud zijn van de verspreiding van het coronavirus, die onder controle dient te blijven.

Leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar
In de versoepeling van de maatregelen is voor de sport opgenomen dat per 1 juni door de gehele leeftijdsgroep tot en met 18 jaar de 1,5 meter tijdens de sportactiviteit zelf niet gehandhaafd hoeft te worden. Uiteraard geldt nog steeds wel, net als bij de categorie tot en met 12 jaar, dat de trainers wel de 1,5 meter in acht dienen te nemen.

Webinars SportService Zwolle
De eerstvolgende webinar staat gepland op vrijdag 19 juni: Peptalk- De betrokken ouder!?
Nicolette van Veldhoven, lector sportpedagogiek, zal tijdens deze digitale scholingswijze een ieder meenemen in het pedagogische klimaat binnen een vereniging. Voornamelijk de betrokken ouder zal tijdens deze sessie aan bod komen. Hoe krijg en houdt je ouders betrokken, hoe beïnvloed je het gedrag van ouders langs de lijn, en wat kan jij als trainer doen om samen met ouders een fijne sfeer te creëren?
Klik hier voor informatie en aanmelden

Voor meer informatie over het totale aanbod, klik hier.

Vragen?
Mocht je vragen hebben dan horen wij het graag. Daarnaast blijven we graag op de hoogte van de ontwikkelingen die bij jullie spelen. Mochten jullie kennis willen delen die voor andere sportverenigingen in Zwolle interessant is, dan horen wij dat natuurlijk ook graag!