Spelregels voor de sport - na 25 september

Iedereen mag weer binnen en buiten sporten. De basismaatregelen moeten de kans op besmettingen voorkomen. Er geldt:

 • Sporten in groepsverband is toegestaan.
 • Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs.
 • Houdt u verder aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Coronatoegangsbewijzen
Met coronatoegangsbewijzen mag 100% van de capaciteit gebruikt worden. Dat betekent dat er toeschouwers aanwezig mogen zijn, geen afstand van elkaar hoeven te houden en ook geen vaste plek hebben.

Sportevenementen buiten met coronatoegangsbewijs
Voor sportevenementen die buiten plaatsvinden geldt dat 100 procent van de capaciteit gebruikt mag worden. Evenementen buiten mogen na 00:00 doorgaan, zowel met als zonder vaste zitplaats. De horeca sluit echter na 00:00, met uitzondering van afhaalmogelijkheden, die mogen open blijven. Denk hierbij aan festivals, feesten en sportwedstrijden.

Sportevenementen binnen met coronatoegangsbewijs

 • Met vaste zitplaats:
  Voor sportevenementen die binnen met vaste zitplaats plaatsvinden, mag 100 procent van de capaciteit gebruikt worden.
 • Zonder vaste zitplaats:
  Voor sportevenementen waar (een deel van) de bezoekers geen vaste zitplaats heeft mag maximaal 75 procent van de reguliere capaciteit gebruikt worden.

Alle evenementen die binnen plaatsvinden waar (een deel van) de bezoekers geen vaste zitplaats heeft zijn toegestaan van 06.00 uur tot 00.00 uur. Tussen 00:00 en 06:00 mogen ze alleen verder gaan als bezoekers een vaste zitplaats krijgen. De horeca is na 00.00 uur gesloten, met uitzondering van afhaalmogelijkheden.

Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt dat een coronatoegangsbewijs:

 • noodzakelijk is wanneer men het afgehaalde of bestelde eten en drinken nuttigt in de afgescheiden horeca-functie.
 • niet noodzakelijk is wanneer bij het afhalen in deze gelegenheden het eten en drinken in of bij de sportaccommodatie genuttigd worden buiten de afgescheiden horeca-functie.

Bij locaties met gemengd gebruik (zoals een sportkantine), kan de horeca-functie afgescheiden worden van de rest van de locatie. Dan hoeft alleen bij toegang tot de horeca-functie een coronatoegangsbewijs gevraagd te worden.

 • Hier moet sprake zijn van een gecontroleerde in- en uitstroom.
 • De ondernemer moet ervoor zorgen dat men alleen toegang krijgt tot de eet-en drinkgelegenheid als het coronatoegangsbewijs is gecontroleerd
 • Indien afscheiding gewenst is, mag de ondernemer zelf bepalen op welke wijze dit gebeurt, zolang aan bovenstaande voorwaarden (en overige voorwaarden inzet coronatoegangsbewijs) wordt voldaan.

Horeca-sporten
Voor horeca-sporten geldt dat indien de locatie een coronatoegangsbewijs voorschrijft terwijl activiteit wordt uitgezonderd, de regel voor de locatie voorrang krijgt. Dit betekent dat wanneer de sportbeoefening echt in de horeca plaatsvindt (bv. darts of biljart in een café), er coronatoegangsbewijs gevraagd moet worden. Indien sprake is van sportbeoefening in een locatie met gemengd gebruik (bv biljart in een verenigingsgebouw), kan verwezen worden naar de richtlijn voor het afscheiden van de horeca-functie.

Sporttoernooien
Voor sporttoernooien geldt dat als er sprake is van aankleding met bijvoorbeeld entertainment of het aanbieden van eten en drinken, deze toernooien het karakter van een evenement krijgen en dus moeten voldoen aan de regels voor evenementen. In die gevallen is onder andere een coronatoegangsbewijs verplicht. Als een toernooi alleen bestaat uit sportbeoefening (meerdere wedstrijden tegen meerdere teams), zonder verdere aankleding zoals entertainment of het aanbieden van eten en drinken, dan is er geen coronatoegangsbewijs verplichting.

Zwemmen
Zwemmen valt onder de binnen en buiten sporten. Binnen zwemmen is toegestaan. Buitenzwemmen valt onder recreatie buiten.

Zwemles
Ouders en begeleiders van zwemleerlingen mogen als publiek aanwezig zijn zonder coronatoegangsbewijs. Daarnaast gelden de protocollen van de zwembranche.

Ook bij het zwemmen gelden de basisregels:

 • Geef elkaar de ruimte.
 • Bij klachten: blijf thuis en laat u testen.