Sturen op verenigkracht

Corona maakt duidelijk dat we samen sterker staan en dat er grote behoefte bestaat ons te verenigen. Nederland was al een sterk verenigd land, met talloze verenigingen, maar de behoefte en kracht ons te verenigen is alleen nog maar sterker geworden. Toch beseffen we ons dat blijkbaar nog niet, want er wordt heel weinig bewust op gestuurd. We gaan er vanuit dat het vanzelf gaat, dat verenigen. Maar om te verenigingen is alleen het lidmaatschap van het instituut de vereniging niet meer voldoende.

In dit webinar staat juist dit bijzondere aspect van de vereniging centraal: het verenigen. Wat is het, hoe doe je het en hoe stuur je erop als bestuur van een sportvereniging? Hoe creëer je verbondenheid binnen de vereniging en betrokkenheid van leden? Berend Rubingh is onze gast, auteur van het boek Back2Basics, de kracht van verenigen en ervaringsdeskundige op het gebied van het functioneren van verenigingen. Na een inleiding volgt er interactie, waarin we met elkaar van gedachte wisselen over het vraagstuk. Een leuke, maar vooral nuttige avond voor iedere verenigingsbestuurder.

Dit webinar maakt onderdeel uit van het programma Bestuurlijke vernieuwing van SportService Zwolle.

Programma
Na een korte presentatie met theorie over verenigkracht gaan de deelnemers in break-out rooms uit één om over een vraagstuk van gedacht te wisselen. Deze uitkomsten worden plenair gedeeld en gecombineerd met theorie. Na afloop ontvangen de deelnemers een podcast met verdiepende informatie over verenigkracht binnen de vereniging in relatie tot onze in beweging zijnde maatschappij.

Deelnemers
Het webinar ‘Sturen op verenigkracht’ is bedoeld voor bestuursleden van Zwolse sportverenigingen. Bestuursleden van sportvereniging uit de regio kunnen tegen een bijdrage deelnemen.

Datum, tijd en locatie
Het webinar vindt plaats op maandagavond 29 maart, start om 19.30u en duurt tot uiterlijk 21.00u.

Kosten
Voor Zwolse sportverenigingen zijn er geen kosten verbonden aan deelname aan het webinar.

Vragen
Heb je nog vragen over het webinar ‘Sturen op verenigkracht’, neem dan contact op met Sanne Winkler, via s.winkler@sportservicezwolle.nl of 0623180487.

Aanmelden
Klik hier
voor aanmelden.