lines

Bewegingsonderwijs

Bewegen onder schooltijd

Tussen alle lessen door, is het belangrijk dat kinderen genoeg bewegen. Naast het plezier, zorgt het voor een betere conditie én concentratie. Laat jouw leerlingen (nog) meer bewegen door goed bewegingsonderwijs. Goed bewegingsonderwijs helpt kinderen zich te uiten, te werken aan hun sociale -en motorische ontwikkeling en hun gezondheid. Dit moeten ze met plezier kunnen doen zodat ze de positieve effecten van sport en bewegen ervaren. Jouw school kan daar aan bijdragen door minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs aan te bieden met gekwalificeerde vakleerkrachten die tevens in verbinding staan met de wijk om kinderen een zo breed mogelijk aanbod van sport en bewegen aan te bieden. Onze buurtsportcoaches helpen je hier graag bij.

IMG 7353

De Buurtsportcoach

Onze buurtsportcoaches die voor, tijdens en na school in de wijk actief zijn, zijn niet meer weg te denken in de Zwolse wijken. Deze aanjagers en verbinders zijn enerzijds actief als vakleerkracht bij meer dan 60% van de Zwolse scholen, anderzijds als sport- en spelbegeleider. Samen proberen ze jeugd te motiveren en stimuleren om te gaan sporten en bewegen. Ook coördineren zij de organisatie van verschillende sportieve activiteiten in de wijk, clinics, projecten of verzorgen zelf het aanbod. We willen graag samenwerken met scholen en organisaties die willen werken aan een leven lang sport en bewegen.

Meer dan bewegingsonderwijs

Naast de standaard lesuren in het bewegingsonderwijs kun jij er als school nog meer aan bijdragen om kinderen te laten bewegen. Denk aan het toepassen van: Bewegend Leren, het PauzeBeweegpakket, vakwerkplan en het 2+1+2 model.

Afbeelding1

Overzicht bewegingsonderwijs Zwolle

We ondersteunen de Zwolse scholen door inzet van HBO (ALO) gekwalificeerde medewerkers om bij de jeugd van Zwolle een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren. We zijn ook actief binnen het (speciaal) voortgezet onderwijs, MBO en HBO. Wil jij weten op welke scholen? Bekijk dan hier het overzicht.

Infographic onderwijsbesturen