lines

Trainers en coaches

Ontwikkel jezelf, help je vereniging

Als trainer of coach ben je het eerste uithangbord van de sportvereniging. Je zorgt aan de ene kant voor de technische opleiding van leden, maar aan de andere kant (en nog veel belangrijker) voor het plezier binnen de sport en vereniging. Maar hoe sta je nou voor een groep en op welke manier geef je nou pedagogisch en didactisch verantwoord een training? Er zijn diverse manieren om hierin getraind te worden. Denk bijvoorbeeld aan Clubkadercoaching of de ondersteuning van een app van VTON. Laat ons weten of we je kunnen helpen om met vertrouwen en plezier voor de groep te staan. We helpen je graag.

Volleybal coach

Clubkadercoaching

Trainers en coaches die zowel sportinhoudelijk als pedagogisch en didactisch bekwaam zijn, hebben we binnen de sport hard nodig. Zij spelen namelijk een essentiële rol bij het creëren van een positieve sportcultuur bij de vereniging, waarin mensen zich op sportief, sociaal en persoonlijk vlak optimaal kunnen ontwikkelen.

Maar hoe kan een sportvereniging ervoor zorgen dat hun trainers en coaches de juiste skills hebben om dit voor elkaar te krijgen? En hoe zorgen ze ervoor dat hun trainers en coaches daarbij ook structureel worden begeleid? Daarvoor kan er gebruik worden gemaakt van clubkadercoaching. Dit houdt concreet in dat vaak één van onze buurtsportcoaches jouw vereniging helpt bij het opzetten, uitvoeren en borgen van structurele trainersbegeleiding.

VTON

VTON is een app die trainers ondersteunt op het gebied van training geven. VTON werkt vanuit een bepaalde structuur, heeft een volledige jaarlijn en zorgt voor technisch goede trainingen. Het is een ideaal programma voor trainers die minder verstand hebben van desbetreffende sport te ondersteunen en werk uit handen te nemen. Wil je er ook mee aan de slag? We kunnen je helpen.

Vton v