lines

Samenwerken met SportService Zwolle in de buurt

Samen voor een vitaal Zwolle

Wij gaan voor een stad waar iedereen sportief en maatschappelijk mee kan doen. Dit doen we onder andere door samen te werken met vele organisaties. We hebben goede contacten in de Zwolse wijken zoals welzijnsorganisaties, kinderopvang, toegankelijk Zwolle en sportvereningen/aanbieders. Denk bijvoorbeeld aan het uitwisselen van kennis over groepen jeugd, ouderen of inclusie, het doorverwijzen naar elkaars activiteiten of samen nieuwe activiteiten ontwikkelen die inspelen op de vraag en behoefte in de wijk.

Kortom: om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen maken we gebruik van elkaars kennis en ervaring. Heb je vragen over samenwerken of wil je graag samenwerken? Neem contact op met de buurtsportcoach in jouw wijk.

Artikel Sharon de Witte BSC van het jaar 1

Soorten partners

Om samen bij te dragen aan een vitale regio Zwolle werken we samen met strategische partners, maatschappelijke partners, verenigingspartners en programmapartners.