Privacyverklaring Stichting SportService Zwolle

Stichting SportService Zwolle, gevestigd aan de Tesselschadestraat 155, 8023 BL te Zwolle verwerkt persoonsgegevens. We geven veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wat zijn persoonsgegevens?
Het zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam adres, leeftijd. Zodra (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Je adres of e-mailadres bijvoorbeeld. Maar ook je voornaam samen met je geboortedatum. En foto’s en video’s waarop jij herkenbaar bent, worden ook gezien als persoonsgegevens. Wanneer andere deze persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Vanaf 25 mei 2018 zijn hier volgens wetgeving voorwaarden voor opgesteld.

Van wie verwerkt SportService Zwolle persoonsgegevens?
Stichting SportService Zwolle verwerkt de gegevens van mensen met wie wij direct een relatie hebben, hebben gehad of willen krijgen. We verwerken deze gegevens alleen nadat wij toestemming hebben verleend. Bijvoorbeeld:

-Personen die zich hebben aangemeld voor evenementen/activiteiten;
-Personen die een aanvraag hebben ingediend voor verhuur van een (sport) accommodatie;
-Leden/bestuursleden van sportverenigingen die zich aanmelden voor workshops;
-Personen jonger dan 16 jaar die zich aanmelden voor sport- en beweegaanbod;
-Personen die zich aan een bedrijf of (maatschappelijke) organisatie hebben verbonden, waar wij een relatie mee hebben;
-Leden/bestuursleden van partners in samenwerkingsverbanden. (onderwijs, maatschappelijke organisaties);

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De verkregen persoonsgegevens verwerken wij in ons beveiligde datasysteem waar SportService Zwolle de verantwoordelijke voor is. In sommige gevallen ontvangen we uw gegevens van anderen. Dit kan voorkomen doordat wij contact hebben met scholen, sportverenigingen of andere maatschappelijke instanties. Alleen wanneer u die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken kan Stichting SportService deze gegevens verwerken.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct contact heeft gehad met Stichting SportService Zwolle, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners. We krijgen die gegevens van jou nadat je direct contact hebt gehad met één van onze medewerkers.

Waarvoor verwerkt SportService Zwolle persoonsgegevens?
Bij het verzamelen van jouw persoonsgegevens vragen we altijd om toestemming. We verwerken je gegevens voor onderstaande doeleinden. Je krijgt jij altijd de mogelijkheid hier akkoord mee te gaan of dat je dat liever niet hebt.

We verwerken gegevens voor;
-Deelname aan onze sport- en beweeg evenementen/activiteiten;
-Het aanvragen van een zwemvangnetregeling;
-Samenwerking met partners onder andere in onderwijs en met verenigingen;
-Het aanvragen van een JeugdFonds Sportregeling;
-Het aanvragen van een verhuurovereenkomst van een accommodatie;
-Communicatie- of marketingdoeleinden;

Communicatie en marketingdoeleinden
Om je te informeren over onze diensten en producten of deze te promoten is het nodig enkele persoonsgegevens te verzamelen. We gebruiken persoonsgegevens om:

  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Je op de hoogte te brengen/houden van onze activiteiten door (e-mail) nieuwsbrieven, direct mailing of andere communicatiemiddelen;
  • Je te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;
  • Je te bereiken als je hebt meegedaan aan acties; bijvoorbeeld een prijswinnende actie of een actie aangaande een marketingcampagne.

In sommige gevallen kan het voorkomen dat we je gegevens al in ons bezit hebben. Dat kan doordat wij eerder contact hebben gehad middels e-mail, nieuwsbrieven of samenwerkingen bij activiteiten. Met ingang van de nieuwe wetgeving op 25 mei 2018, heb jij de mogelijkheid om ons hier op te wijzen.

Beeldmateriaal
Wij gebruiken foto’s en video’s voor onze marketing en communicatiedoeleinden. We gebruiken dit beeldmateriaal om onze diensten- en of producten onder de aandacht te brengen bij onze doelgroep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan foto’s en video’s bij onze sportactiviteiten en evenementen op onze website of sociale media. Foto’s en video’s waarbij personen herkenbaar in beeld zijn, bevatten persoonsgegevens. Wanneer mensen herkenbaar in beeld zijn, is daar toestemming voor nodig. Stichting SportService vraagt, zodra foto’s en video’s persoonsgegevens bevatten, hier toestemming voor.

Social media
Als je social media zoals Facebook, Twitter of Linkedin gebruikt, kun je via 'like en share' op pagina’s van SportService Zwolle berichten die je leuk, nuttig of handig vindt, met je vrienden delen op uw social media account. Stichting SportService Zwolle krijgt geen toegang tot jouw social media account. Wij raden je aan om het privacybeleid van de social media partijen waar je een account hebt, goed door te nemen zodat je weet hoe jouw gegevens worden gebruikt en hoe je die instellingen kunt aanpassen.

Verwerkt SportService Zwolle ook bijzondere gegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere gegevens als dat nodig is op basis van de wet, met jouw toestemming.

Zwemvangnet en JeugdFonds Sport
Bij Stichting SportService Zwolle kun je een aanvraag indienen voor het Zwemvangnet of JeugdFonds Sport. Bij het invullen van dit formulier wordt je naar persoonsgegevens gevraagd die kunnen gaan over jouw gezondheid, of die van je kind, of gevoelige gegevens van jou of je kind. De gegevens van de Zwemvangnetregeling worden opgeslagen in een beveiligde omgeving binnen het datasysteem van SportService Zwolle.

De persoonsgegevens die worden verzameld voor het JeugdFonds Sport vallen onder de verantwoordelijkheid van de landelijke stichting van het JeugdFonds Sport.

Gegevens van Kinderen
Stichting SportService Zwolle verwerkt ook persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Dit gebruikt zij in relatie tot het activiteitenaanbod dat aan deze personen aangeboden wordt, waarbij toestemming verleend is door ouder(s) of voogd(en). Wij raden ouder(s) of voogd(en) om betrokken te zijn bij de inschrijving van de activiteit om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. SportService Zwolle kan niet controleren of deze toestemming door één dezer betrokkenen is verleend.

Hoe gaan wij met jouw persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de organisatie of het doel waarvoor wij deze verwerken.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Enkel Stichting SportService Zwolle en jijzelf. Je hebt de mogelijkheid om zelf je gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Hiervoor kun je altijd een verzoek indienen via: communicatie@sportservicezwolle.nl

Stichting SportService Zwolle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: communciatie@sportservicezwolle.nl

Heb je een aanvraag gedaan voor een Zwemvangnetregeling dan worden jouw gegevens ook ingezien door de verantwoordelijke binnen de gemeente Zwolle middels een verwerkersovereenkomst.

Heb je een aanvraag gedaan voor het JeugdFonds Sport? Deze gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van de landelijke stichting JeugdFonds Sport en worden daar ook bekeken.

Uitwisselen van persoonsgegevens
SportService Zwolle kan en mag geen persoonsgegevens uitwisselen met externe partijen zonder jouw toestemming. Mocht dit wel het geval zijn, dan ligt er een verwerkersovereenkomst.

Stichting SportService Zwolle wijst je er op dat zij niet verantwoordelijk is voor de privacyverklaring van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het, via onze website, benaderen van websites van derden steeds weer de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Stichting SportService Zwolle bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Wij hanteren maximaal twee jaar als bewaartermijn. Dit is afhankelijk van het soort dienst of product je aangaat met de stichting. Na het beëindigen van deze bewaartermijn worden je gegevens zorgvuldig verwijderd. Indien de overeenkomst voortgezet wordt, zal Stichting SportService Zwolle wederom toestemming vragen voor het verzamelen van jouw persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Stichting SportService Zwolle gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen.

Stichting SportService Zwolle kan hiermee haar website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser te verwijderen.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen en klachten over de verwerking van persoonsgegevens door SportService Zwolle kun je terecht bij de communicatie afdeling van de stichting via: communicatie@sportservicezwolle.nl

Stichting SportService Zwolle wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van SportService Zwolle. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contact en informatie
Heb je vragen over onze privacyverklaring? Je kunt mailen naar: communicatie@sportservicezwolle.nl of bellen naar 038-4236686.

Stuur je verzoek naar communicatie@sportservicezwolle.nl