lines

Samenwerken met SportService Zwolle in het onderwijs

Samen voor een vitaal Zwolle

Wij gaan voor een stad waar iedereen sportief en maatschappelijk mee kan doen. Dit doen we onder andere door samen te werken met vele organisaties. We hebben goede contacten met Zwolse onderwijsinstellingen zoals de stichtingen Openbaar Onderwijs Zwolle, Vivente, Catent en Al Almana in Zwolle. Maar ook in de regio met Accrete en Stichting op Kop in Steenwijkerland. Denk bijvoorbeeld aan het uitwisselen van kennis over kwalitatief goed bewegingsonderwijs, groepsdynamica, pedagogisch -en veilig sportklimaat, verbindingen leggen tussen buurt, onderwijs en sport of samen nieuwe activiteiten ontwikkelen die inspelen op de vraag en behoefte in het onderwijs.

Kortom: om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen maken we gebruik van elkaars kennis en ervaring. Heb je vragen over samenwerken of wil je graag samenwerken? Neem contact op met de buurtsportcoach op jouw school.

Algemeen4

Soorten partners

Om samen bij te dragen aan een vitale regio Zwolle werken we samen met strategische partners, maatschappelijke partners, verenigingspartners en programmapartners.

Partners in het onderwijs:

Aanvullen