lines

Klacht indienen

We doen ons best kwaliteit te leveren als het gaat om onze dienstverlening. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent. Wanneer dat het geval is, dan horen we dat graag. We proberen er samen uit te komen, maar lukt dit niet dan volgt er een formele klachtenprocedure. Binnen een periode van zeven dagen na ontdekking tot uiterlijk vijftien dagen na voltooiing van de werkzaamheden of ontvangst van producten of diensten, kun je je klacht indienen. Dit kan op verschillende manieren. Je kunt ervoor kiezen een melding door te geven of een formele klacht in te dienen.

Wil je een melding doorgeven?
Bij een melding geef je aan welke activiteit en/of handeling door SportService Zwolle niet naar tevredenheid is uitgevoerd of geleverd. Wij nemen deze feedback graag mee in het verbeteren van onze dienstverlening. Een melding kun je doorgeven via info@sportservicezwolle.nl of door te bellen naar: 038-4236686. Bij eventuele aanvullende vragen nemen we hierover graag contact met je op.

Wil je een klacht indienen?
Een formele klacht kun je schriftelijk of digitaal indienen. Vermeld duidelijk of de klacht over een persoon gaat of over de uitvoering van een taak. Als je een klacht hebt over een persoon, vermeld dan je naam, e-mail adres en telefoonnummer, de naam van de persoon waartegen de klacht is gericht, een omschrijving van de gedraging en de datum. Heb je een klacht over de uitvoering van onze geleverde diensten, vermeld dan je naam, e-mail adres en telefoonnummer, de dienst waar je een klacht over hebt, een omschrijving van de klacht en de datum.

Je kunt een klacht digitaal indienen door een e-mail te sturen met de gevraagde informatie naar klachtencoordinator@sportservicezwolle.nl of schriftelijk door je klacht te verzenden aan SportService Zwolle, t.a.v. ‘Klachtencoördinator’, Stadionplein 23, 8025 CP in Zwolle.

Hoe verloopt de afhandeling van je klacht?
Bij een klacht neemt onze klachtencoördinator contact met je op voor aanvullende informatie, je kunt je verhaal doen en we gaan kijken of we de ontevredenheid kunnen wegnemen. Ook deze feedback nemen we mee in het verbeteren van onze dienstverlening.

Je ontvangt bij een klacht van ons een ontvangstbevestiging, tenzij wij de klacht binnen enkele dagen kunnen oplossen. Dan ontvang je een bericht over de manier van afhandelen. Het streven is de klacht binnen zes weken af te handelen, waarbij je in de gelegenheid wordt gesteld de klacht mondeling toe te lichten. In bijzondere gevallen verlengen we de afhandeling van de klacht met vier weken. Je krijgt van de klachtencoördinator hierover altijd een bericht.