lines

Regio Zwolle

Waar kunnen we je mee helpen?

Naast onze sportieve werkzaamheden in de gemeente Zwolle willen we ook bijdragen aan een vitale regio Zwolle. We kunnen jou en regio Zwolle helpen op diverse uitvoeringsniveaus. Denk bijvoorbeeld aan taken op het gebied van aangepast sporten, verenigingsondersteuning, bewegingsonderwijs, jong leren bewegen, talentregie en ontwikkeling. Op dit moment zijn we actief voor de gemeente Kampen, Steenwijkerland, Raalte en Dalfsen. Onze ambitie is om dit verder te ontwikkelen door kennis en expertise beschikbaar te stellen voor alle gemeenten en mogelijke samenwerkingspartners in de regio Zwolle. Ons team uit de regio is te bereiken via info@sportservicezwolle.nl

DSC 5433

Buurtsportcoach

Onze buurtsportcoaches zijn dé professionele uitvoeringskrachten voor jouw regio. Ze ondersteunen jouw organisatie bij het uitvoeren en coördineren van verschillende sportieve activiteiten, clinics, projecten of verzorgen zelf het aanbod. Samen met jou proberen ze jeugd te motiveren en stimuleren om te gaan sporten en bewegen. De buurtsportcoaches zijn niet meer weg te denken in de Zwolse wijken en maken steeds meer kennis in de regio. Onze buurtsportcoaches zijn al te vinden in Steenwijkerland, Dalfsen, Raalte en Kampen. We willen graag samenwerken met scholen en organisaties die willen werken aan een leven lang sport en bewegen. De buurtsportcoach:

  • Adviseert, informeert en begeleidt de groepsleerkracht en directie;
  • Helpt bij de voorbereidingen of organiseert een sportdag;
  • Organiseert en begeleidt schoolsporttoernooien;
  • Stimuleert deelname aan gezonde school;
  • Implementeert nieuwe methodes bewegingsonderwijs;
  • Legt de verbinding tussen school en de sportvereniging in de wijk voor sportstimulering.

Vitale provincie Overijssel

Het Overijssels Sport- en beweegakkoord neemt je mee in de ambities op het gebied van sport, bewegen en vitaliteit voor onze provincie. Iedere partner die dit ambitiedocument ondertekent, maakt zich sterk voor het grote gezamenlijke doel: in 2025 staat Overijssel in de top drie van de meest beweegvriendelijke, sportieve en gezonde provincies van Nederland.

Sportnetwerk Overijssel is dé netwerkorganisatie in Overijssel die invulling geeft aan het provinciaal sport- en beweegakkoord. Sportnetwerk Overijssel maakt gebruik van een tweetal steunpunten in Overijssel, waarbinnen de eerstelijns vraagstukken aangaande sport en bewegen beantwoord worden. Deze steunpunten, SportService Zwolle en Sportaal Enschede, zijn tevens de eerstelijns uitvoeringsorganisatie die zorgen voor de verbinding op regionaal en lokaal niveau.

Clubhuis Regio Zwolle

Het vitale hart op sportief, maatschappelijk en economisch gebied.

Het Clubhuis Regio Zwolle is dé plek waar organisaties als SportService Zwolle en Regio Zwolle United samen kantoorhouden. Een plek waar gemeenten, ondernemers, onderwijsinstellingen en verenigingen en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten en samenwerken rondom thema’s als sport, maatschappij en economie. Twee organisaties, één droom: het vitale hart van Regio Zwolle!

Clubhuis Regio Zwolle onthulling logo def