Zwemvangnet 5 t/m 12 jaar

Het is belangrijk om over een zwemdiploma te beschikken. Daarom heeft de Gemeente Zwolle het zwemvangnet ingesteld. De zwemvangnet heeft als doel deelname aan zwemlessen en het behalen van de zwemdiploma's A en B mogelijk te maken voor kinderen van zeven tot en met twaalf jaar uit gezinnen met een inkomen lager dan 110 procent van de bijstandsnorm.

Het vangnet bestaat uit twee delen:

  1. Inventarisatie van diploma bezit en het individueel informeren en adviseren over het belang van en de mogelijkheden voor zwemlessen.
  2. Een subsidieregeling voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen om het zwemdiploma te halen.

Wie komen er in aanmerking voor het zwemvangnet?
Uw zoon of dochter is minimaal 5 en maximaal 12 jaar oud, woonachtig in de Gemeente Zwolle en beschikt niet over een zwemdiploma A en/of B of een vergelijkbaar diploma. Het verzamelinkomen van de ouders/verzorgers (of ouder/verzorger en zijn of haar partner) bedraagt maximaal 110 procent van de toepasselijke bijstandsnorm.

Zwemkaarten
Het vangnet zwemkaarten heeft als doel om de zwemvaardigheid op peil te houden van kinderen uit gezinnen die leven in armoede. Daarnaast zijn participatie en goede gezondheid van kinderen in armoede belangrijke thema’s in het gemeentelijke armoedebeleid.

Om aanspraak te kunnen maken op deze vangnetregeling dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

  • De aanvraag wordt gedaan ten behoeve van een begunstigde van minimaal 5 jaar en maximaal 17 jaar oud;
  • De begunstigde is inwoner van de gemeente Zwolle;
  • Het verzamelinkomen van de ouders/verzorgers (of ouder/verzorger en zijn of haar partner) van de begunstigde bedraagt maximaal 110% de toepasselijke bijstandsnorm;
  • De begunstigde beschikt over een zwemdiploma A;
  • Er kan maximaal één aanvraag gedaan worden per begunstigde.

Klik hier voor het aanvraagformulier van de zwemkaarten

Aanvragen
Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend door de ouder/verzorger, voogd of een door SportService Zwolle/Jeugdsportfonds erkende intermediair die op grond van deze regeling een aanvraag voor vangnet zweminstructie indient ten behoeve van een begunstigde.

SportService Zwolle is namens de Gemeente Zwolle belast met de beoordeling van de aanvragen en het op grond daarvan toekennen of afwijzen van het beroep op deze vangnetregeling. Een beroep op deze vangnetregeling dient schriftelijk ingediend te worden bij SportService Zwolle.

Zwemlocaties

  • Zwemschool Akwaak, Sportlaan 2, 8044 PG Zwolle
  • Zwembad de Vrolijkheid, Ossenkamp 7, 8024 AG Zwolle
  • On Campus, Campus 2-6, 8017 CA Zwolle

Contactpersoon
Erik Schonewille
Telefoonnummer: 038-4236686
E-mailadres: zwemvangnet@sportservicezwolle.nl

Voor de planning van 2018/2019, klik hier

Aanvraagformulier zwemvangnet
pdf
SSZ logo

Draai je tablet

De website van SportService Zwolle werkt het beste op tablets in landcape mode. Draai je tablet om de website te activeren.