lines

Aanmelden 12+

Gegevens aanvrager

Naam

Gegevens partner

Naam partner

Gegevens kind

Naam kind
Geslacht
Op welke momenten komen de zwemlessen gelegen
Voor welke zwembad kiest u
Sport uw kind via het Jeugdsportfonds? 

(paspoort, ID-kaart of vreemdelingendocument)

Zwemles diploma A/B

Aanvraag t.b.v. 

bijvoorbeeld beperking/aandoening, ander kind reeds zwemmen binnen zwemvangnet. Dit is van belang om zo goed mogelijk zwemonderwijs te geven.

Inkomen

Wilt u hier het inkomen van u en uw eventuele partner in de maand voorafgaand aan de aanvraag opgeven?

Van uzelf en uw eventuele partner

N.b.: Deze inkomensgegevens zijn nodig om te toetsen of u in aanmerking komt voor de regeling. De gegevens kunnen opgevraagd worden door de Gemeente Zwolle en worden bewaard zolang uw kind gebruik maakt van de zwemregeling. Daarnaast geven wij uw kind gegevens af aan het zwembad waar uw kind via de zwemvangnetregeling gaat zwemmen (voor+ achternaam, geboortedatum en eventuele bijzonderheden) Ook ontvangt het zwembad zodra uw kind start uw telefoonnummer en emailadres ingeval van nood. Met ondertekening verklaart u akkoord te gaan met de voorwaarden van de vangnetregeling.

Ondertekening

Your browser does not support the Signature field