Advies aan vereniging - DuretTrip Notarissen

Advies aan vereniging - DuretTrip Notarissen

DuretTrip Notarissen is een notariskantoor gevestigd in Zwolle. Zij geven advies, wijzen op juridische valkuilen en leggen de afspraken op een leesbare manier vast. Zij kunnen onder andere helpen bij het kopen van een huis, bij de oprichting van een eigen bedrijf, het maken van een testament of om de huwelijkse voorwaarden goed te regelen.

De badmintonclubs SVI, Hanze’83 en De Zwollenaar zijn per september 2018 gefuseerd. Daarmee heeft Zwolle-Zuid een veelzijdige badmintonvereniging met ruim 150 leden. Na de samensmelting telt Zwolle twee grote badmintonclubs: de Zwolsche Badminton Club (ZBC) en de fusievereniging BC Blauwvinger. SportService Zwolle heeft tijdens het proces de drie verenigingen begeleidt met het stapsgewijs komen tot een fusie. Hierbij heeft SportService Zwolle de expertise van DuretTrip Notarissen, partner van Sportmatch, ingeschakeld om mee te kijken in het opstellen van de statuten. Als tegenprestatie verzorgde BC Blauwvinger een badmintonclinic voor de medewerkers van DuretTrip Notarissen.