Coaching bestuur CSV '28

Coaching bestuur CSV '28

CSV'28 is een voetbalvereniging die is gevestigd in Stadshagen. De vereniging heeft ruim 1100 leden, waarvan het grote deel jeugdlid is. Het bestuur van deze voetbalvereniging had één heldere vraag, welke vervolgens is uitgebreid tot meerdere. Het proces is gestart met: 'Willen jullie ons helpen met het vinden van nieuwe bestuursleden?' SportService Zwolle is hier op in gegaan door het organiseren van een aantal sessies. Tijdens deze adviesgesprekken bleek dat er meer vragen achter deze primaire vraag zaten. Het toenmalige bestuur, bestaande uit twee personen, gaf aan dat zij het niet voor elkaar kregen om leden in beweging te krijgen om werkzaamheden voor de club te verrichten. Daarmee voelden de bestuursleden de noodzaak zelf veel in uitvoering te doen, kwam daardoor niet aan besturen toe en ervoer vervolgens te veel druk. Hierdoor liep het bestuur vast. Naast deze problematiek werd algemeen gesteld dat de binden van de leden met de club onvoldoende was.

SportService Zwolle is na deze bundeling van vragen aan de slag gegaan met een strategisch plan. De verenigingsadviseurs van SportService Zwolle hebben, mede door een crisissituatie, de regie tijdelijk overgenomen in het bestuur en leden gevraagd om op te staan voor de vereniging. Er is een werkgroep ontstaan om met elkaar te werken aan de toekomst van CSV'28. Na een intensief traject van ruim vier maanden waarbij zij invulling heeft gegeven aan het BALV, samenstellen, plannen, vormgeven en begeleiding aan de werkgroep, is zij tot een adviesrapport gekomen en werd er een nieuwe bestuur gepresenteerd.

Bestuur CSV'28: "SportService Zwolle heeft een mooi staaltje werk geleverd waarbij ik in dit traject de meerwaarde heb leren kennen. Jullie hebben veel werk verzet en een prima document opgeleverd waar de vereniging mee verder kan. Chapeau!"