Coronavraagbaak voor sportverenigingen

Half maart 2020. Nederland stond stil nadat de eerste Coronamaatregelen afgekondigd werden. We bleven achter met niets dan vragen. Dit gold zeker ook voor sportverenigingen. Arjan Jansen en Dion Reijnen, beide verenigingsadviseur, vertellen. Over hoe we vanaf dat moment de verenigingen begeleidden.

“Verenigingen benaderen ons als ze vragen hebben. Vanwege onze kennis en omdat we de gewenste begeleiding bieden. Maar nu moesten we, vooral in de eerste periode, veel antwoorden schuldig blijven. Ook wij waren zoekende”, vertelt Arjan. “Omdat van de ene op de andere dag alles veranderde”. “Dion vult aan: “Gelukkig kwam NOC*NSF met richtlijnen, die wij vertaalden naar de Zwolse situatie. Zo konden we verenigingen middels nieuwsbrieven, mail en telefonisch toch van de juiste informatie voorzien.”

“Meestal werken wij in dienst van de sportverenigingen. Maar opeens werden we als instituut gezien. Verenigingen stuurden ons protocollen toe, ter goedkeuring,” vertelt Arjan. Dion: “We hebben dit beeld gelijk bijgesteld en aangegeven dat wij slechts advies kunnen geven. Zodat iedereen na versoepelingen weer veilig kan trainen.”

Dion vervolgt: “Het heeft ons ook veel gebracht. Want naast sportverenigingen klopten ook de ‘commerciële partijen’ en sportgroepen (die normaal gesproken in de openbare ruimte sporten), bij ons aan. Dit leidde tot mooie, nieuwe samenwerkingen. Want ook zij moesten gebruik gaan maken van de Zwolse buitensport-accommodaties. Evenals de binnensportverenigingen.” “Wij konden voor hun de verbinding leggen”, vertelt Arjan.

Contactpersoon

Dion Reijnen

Verenigingsadviseur Projectleider Playing for Succes

d.reijnen@sportservicezwolle.nl