De kracht van het bewegingsonderwijs

De kracht van het bewegingsonderwijs

Een goede basis voor een leven lang met plezier sporten en bewegen begint bij het basisonderwijs. Vroegtijdig kennismaken met sport en bewegen. Daarom zijn we ook actief in allerlei onderwijsvormen, het voortgezet onderwijs, MBO en HBO. Bij Integraal KindCentrum Het Festival krijgen kinderen de kans zichzelf te ontwikkelen en te ontdekken. “Tijdens een Kabouter clinic bijvoorbeeld, met klimmen, klauteren en tikken,” vertelt Dick Bremmer, directeur IKC Het Festival.

“Wij willen iedereen op ons Integraal Kind Centrum van jong tot oud laten sporten. Het gaat niet alleen om de kinderen in de wijk Stadshagen. Iedereen moet de kans krijgen om te kunnen sporten. Een gezamenlijk belang van SportService Zwolle én het Festival. Samen kijken we terug op een succesvol 2019 waarin we veel kinderen in Stadshagen een passie voor sport hebben laten ontwikkelen.”

“Kaboutersport voor de allerkleinsten is een mooi voorbeeld waarbij kinderen al vroeg in aanmerking komen met sport en bewegen. Oudere kinderen ontdekken sport spelenderwijs met verschillende soorten clinics. Vanuit onze organisatie helpen vakdocenten en de buurtsportcoaches zijn daarbij actief in de wijk.”

Passie
“Bij Het Festival vinden we het essentieel dat vakleerkrachten voelen dat ze bij onze school horen, ook al werken ze voor SportService Zwolle. Ik vind namelijk dat je hier alleen maar kunt werken als je met passie werkt en onze cultuur vanzelfsprekend uitdraagt. Dat is belangrijk omdat je dan met veel meer dynamiek en trots werkt. Ik denk dat het ook kernwaarden zijn waarin zowel wij als SportService Zwolle elkaar goed kunnen vinden.”

De samenwerking met beide partijen gaat nog wel even door, Bremmer: “We gaan voor een geweldig 2020.”

Contactpersoon

Roger Knoops

Manager

r.knoops@sportservicezwolle.nl

  038 - 423 66 86